Historie - pravda - doklady

ANTHROPOID OPERACE – DOPIS redakci „extra HISTORIE kauzy“ (doplněno):

V násl. textu je mj. čerpáno také z textu uveřejněného pod názvem  „veselýbloquje můj život a dílo“ na www: http://vesely.bloguje.cz/839023-heydrich.php

Dobrý den,

o podrobnosti Atentátu na R. Heidricha se privátně tak trochu zajímám také proto, že v souvislosti s ním zemřel ve vyšetřovací vazbě dne 1. 7. 1942 u kutnohorského gestapa můj dědeček MVDr. Václav Zemanec zvěrolékař působící na Čáslavsku. Na hřbitově

v Čáslavi je také pohřben a na mohyle padlých je spolu s ostatními vyryto jeho jméno. Bližší souvislosti pochopitelně nevím vzhledem k traumatizujícím zážitkům mé matky, tehdy 11-ti leté dívky, která byla nuceným svědkem opakovaných návštěv tajné policie v jejich bytě, ve kterém nacisté zabavili skoro vše. Matka utrpěla nervový šok a na jakékoliv detaily a okolnosti není ani po tak dlouhé době schopna odpovídat. Jelikož byli v té době ale souzeni a trestáni i rodinní příslušníci, je skoro zázrak, že manželku dědečka (moji babičku) nechali tehdy žít.

 Myslím, že by se o této výjimečné vojenské akci nazvané "Anthropoid" nemělo hovořit jako o atentátu, což zavání kriminálním zákulisím, ale jako o tom, jak byla vedením SOE (The Special Operations Executive) v Londýně nazývána tato vojenská akce od počátku, tedy „Operace Anthropoid.“ E výše uvedeném odkazu je také uvedeno, že tu byla souvislost se zájmem adm. Canarise spolupracujícího snad už od dob 1.sv.války s Britskou tajnou službou SIS (Secret Intelligence Service) Heydricha odstranit a tak byly v bombě přítomny bakterie Clostridium botulinum. Proto se také Heydrich tak záhadně rychle s "neznámou příčinou smrti" z tohoto světa odporoučel. Jiné materiály také uvádí, že nestřílel nejen Gabčík, ale ani Heydrich, který neměl v pistolce zasunutý zásobník, ale nevystřelil si ani protektorův šofér Klein, který zase snad špatně pistolku odjistil a zásobník mu vypadl na zem.

Byly to holt „nervy“ a tak se to dá pochopit. Výše uvedený materiál uvádí také to, že Abwehr vysílačky odbojářů po celou dobu přípravy na operaci „Athropoid“ odposlouchával a přesto o tom nepředal hlášení gestapu. Proč asi, když jejím náčelníkem byl Canaris? No a nakonec je docela pikantní záhadou, co bylo obsahem Heydrichovy aktovky, kterou měl protektor u sebe cestou na letiště. Kam se asi materiály z ní poděly a co opravdu obsahovala? No, a protože jsem lapiduch, tak je vůbec největší záhadou to, co bylo skutečnou příčinou Heydrichova skonu?

Časopis KAUZY extra HISTORIE uvádí, že „dodnes není pitevní protokol veřejně přístupný.“

 Na to se v příslušných protokolech („List o prohlídce mrtvého“ a „Pitevní protokol“) docela dbá a je známo, že skutečná příčina smrti, kterou byla otrava botulotoxinem se, přece, zamlčela a uvedla se naprosto vágní skutečnost „selhání orgánů", která je historiky uváděná, ale pro odborníka je to jen nic neříkající článek v procesu, jehož příčinou by pak mohlo být skutečně cokoli, ale i to potutelné clostridium, že? Natržená slezina a trochu špíny a žíní z polstrování sedadla v nehluboké ráně u nadprůměrně fyzicky zdatného, ještě mladého a jinak zdravého vojáka nevyvolává tak často  septický šok s následným selháním orgánů a při té nejlepší péči, jakou Heydrich měl, bylo riziko smrti skutečně minimální. Můj dědeček byl „in memoriam“ po válce vyznamenám presidentem Dr. E. Benešem československým válečným křížem za osobní statečnost před nepřítelem. Takové vyznamenání nedostal jen tak každý, kdo se tehdy taky za hrdinu považoval a vše přežil v klídku za pecí jako mnozí, kteří se chrabrostí jen chlubili.

V životě lidí, ale není vše podle pravítka a tak rozhodně nechci tímto sdělením „přilévat“ do zbytečného ohně případné znovu kříšené česko-německé nevraživosti. To, co bylo spojené s válkou a zejm. s událostmi po ní u nás ve spojitosti zejm. s divokými odsuny „bohatě“ stačilo.  Chci na tomto místě zdůraznit a trvám na tom, že je nutné od sebe oddělovat to, co souviselo s nacizmem, tedy neblahou epochou moderních německých dějin a  nedávat to do souvislosti s Němci jako obyvateli  Německa  jako takového.

Pro příklad uvedu např. nejvíce popravovanou národnostní skupinou v nechvalně známém berlínském vězení Plötzensee během nástupu nacismu k moci byli němečtí antifašisté. Pokud se ještě vrátím k případu mého dědečka, tak došlo před válkou k politováníhodné události při výkonu jeho veterinární praxe. Koncem 30. let bylo státem nařízeno povinně očkovat dobytek proti kulhavce a července. Při masivní akci se mu při očkování jedno dobytče cuklo a děda si vrazil znečištěnou injekci do ruky. Nastala sněť, tedy otrava krve, resp. septická reakce a slovy českého lékaře na Bulovce, kam dědu dovezli (shodou okolností do stejného špitálu, kde později zemřel R. Heydricha) to vypadalo už jen na amputaci, což by pro něj jako pro zvěrolékaře mělo nedozírné následky. Čeští lékaři se o tom dál nechtěli s babičkou příliš diskutovat a tak hrozilo, že o ruku skutečně přijde.

Nebít však mladého německého lékaře, který toho byl svědkem, došlo k nejhoršímu. Německý lékař babičce pošeptal, aby ho převezla k nim na německou kliniku, že mu ruku zachrání. A skutečně po několikahodinové operaci mu končetinu vyléčili bez toho, aby jí museli amputovat.  Paradoxem všeho je, že ani za té nešťastné války a Heydrichiády by děda nebyl prozrazen, nebýt zrádce-českého konfidenta, který dědu udal gestapu. Sami nacisté by možná na jeho odbojovou činnost nepřišli nebýt českého kolaboranta. To nakonec prozradil babičce pi výslechu i vyšetřující gestapák

 

Dr. T. Kilian, Lázně Libverda 196; 463 62 Hejnice  E mail: tmas.kilian@seznam.cz

P.S.: Operace Anthropoid byla, ne-li nejvýznamnější, tak jistě  jednou z nejvýznamnějších akcí tohoto druhu ve světě v době druhé světové války a tak by měl být větší zájem ze stran kompetentních vědců zjistit o této mimořádné akci více informací i z dosud utajovaných archívů např. ve Velké Británii, Německu nebo USA.