Volby

 

Kam se to hrneš dědku!

              Několik dobrých přátel se mne touhle tzv. větou tázacosdělovací optalo. DO BOJE, chlapi, odvětil jsem. Škodolibé Béďagrls´ se poptávají: „To těch funkcí máte málo, p. Buvala?“ a ja odvětím rca: Když o mne persóny z okolí Nadi Josífkové z Liberce již před dvěma lety veřejně promluvily v Libereckém deníku, že prý jsem „… bývalý předseda Krajské rady…“ tak jsem se ROZHODL přijmout zdvořilou nabídku Konzervativní strany a kandidovat do Parlamentu a zanechat „koryto vyžrané“ protekčním zaměstnankyním / exzaměstnankyním libereckého magistrátu. Nechť si pořádají své zlodějské dejchánky za peníze daňových poplatníků. ZATÍM! Lehce je vyšpitávat polopravdy, lži za pomoci různých o.p.s. -ek MML, či jiných spolků „Dam“; zmanipulovaných skupin tzv. Komunitního plánování na městě Liberec. Horší je prospěch všem dělat a nejenom „pod sebe hrabat“ za každou cenu.

 

                MNE žádná, „pitný režim dodržující“, persóna nebude bránit bojovat za práva lidská, občanská, rodinná, všech důchodců. Proto také od 1. dubna 2010 je v činnosti Důchodcovský ombudsman na www.sduchodci.cz ; proto jsem také přijal místo na kandidátce i mně blízké Konzervativní strany viz: http://www.konzervativnistrana.cz . Žádná z jiných mně blízkých a povědomých stran mi toto nenabídla. Proč asi? Jejich věc! Nemíním se v tom šťourat, ani nebudu „brečet nad rozlitým mlékem“. Komunisty ovládnutý Svaz důchodců ČR o.s. neuznal za vhodné vzdělat lidi, alespoň své členy, dříve narozené . Má snahu udržovat je v postsocialistické „pohodičce“. Za každou cenu!

 

V únoru mi to bylo nabídnuto – v březnu přijato; v dubnu zveřejněno – v květnu : UVIDÍME! Nejsem váhavý střelec, to je o mne známo. Ani nejsem „persóna inkognita“; také mne hned tak nikdo nepřehlédne… . Proto  chci promluvit se slovenským klasikem:

„K vám urodzeným, veľkomožným…
mám veľké, vážne slovo!
Povedzte, ale stranou mam,
vyznajte jasno, bez obalu,
hej srdcom všetkej úprimnosti možným:
čím zaslúžil si ľud ten môj i váš
to položenie zrovna otrokovo,
na väzoch desnú žernova jak tiaž -
tú súdbu čiernu, plnú strastí, žiaľu,
ten porok - kliatby veno hanlivé -?“

 

           To, že jsme důchodci – to nesmí být osud do kouta zahnaných živočichů, jimž má stačit kus žvance, lok pití, a hlavně musejících „držet hubu a krok“. Kde jsou práva helsinská; OSN; Usnesení Vlády ČR o stárnutí do r. 2012 ? Který „důchodcovský klub v péči magistrátu“ ví, o čem mluvím?

Jsem národovec „důchodcovský“. Ano. Protože dosud žádná partaj vyjma ODS a KDU-ČSL nezaujaly ve svých programech jednoznačně konstruktivní Program důchodcovský. Pouze tyto dvě partaje prostřednictvím svých vzdělaných lidí a s lidmi cítícími skutečnými funkcionáři se projevily jako prodůchodcovské. Byla to pouze ODS, která dosud vytváří prostor pro činnost Krajské rady SDČR o.s. Libereckého kraje podmínky. Je to ale také jedna „žába na prameni“ z této partaje, jež se neustále ptá, kde ten Buvala bere na činnost peníze. Já jí stále mohu již přes dva roky dávat stejnou odpověď slovenským příslovím: „Hja, Kde páni zámky berú…!“.

Jestliže Liberecká radnice vydává letáky s nařízením pro občany: kde je takový právní paskvil jako např.: „…• jednat a předkládat písemnosti v jazyce českém a slovenském včetně práva na tlumočníka (§ 16)

• aby, na základě podané žádosti, byla doručena písemnost na adresu, která je správnímu orgánu sdělena; doručovat písemnosti lze i elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem (§ 19)…“ etc. Co na to říci?

Jestliže pí. Josífková TŘI roky neuzná odpovědět na písemný protest „Ve věci“ mám já, občan tohoto státu, funkcionář na krajské úrovni, byť v občanském sdružení, mlčet? NE!

Jestliže vím o podobných „přešlapech“ v krajích Plzeňském, Karlovarském, Pardubickém atd. mám mlčet? NE!

 

             Jsem občan demokratického státu, vědom si své četné vlastenecké povinnosti k němu. Proto jsem s povděkem přijal nabídnuté mi místo na kandidátce Konzervativní strany, která jsa nezkorumpovaná, bez „protekcionářských trafik“, jak bájný z Blaníku rytíř vyráží VPŘED! Já nebudu mimostojící; na dění zevlující, po hospodských koutech drbající penzista… . Jdu do voleb – volím; o přízeň voličů se ucházím. Pravda, na 4. místě kandidátky v libereckém kraji… . zatím. Jsem přesvědčen, že BUDU ZVOLEN!

Jelikož každý(á) jednou zestárne. To neznamená, že by měl být vytěsňován ze života a zaháněn do „Pepiny Rajnolcojc´“ koutů!! Pamatujete tu figurku? To neznamená, že mi bude bráněno vyjadřovat své názory tak, jak se to stalo koncem loňského roku v Č. Budějovicích v jednom z jejich DD ( domov důchodců). Mne a moji těžce nemocnou manželku NIKDO NIKDY zahánět do kouta NEBUDE!

Bránit mi ve vystupování v tisku blokádou z titulu funkce DNES - 20 let po pádu éry výstavby socialistické společnosti?? Toť trapné, když zabedněná funkcionářka místo event. spolupráce brojí proti mně silou „svých“ peněz v neprospěch důchodců. Tedy táži se: v čí prospěch? Čí ego, libido se musí uspokojovat pokusy o likvidaci krajské rady Svazu důchodců ?

 

                Dobře tedy: vyhnaly jste mne výš, do politiky, do Parlamentu. Já to tedy beru, šéfe! Však na funkci krajského předsedy se najde někdo, kdo v Libereckém kraji naváže na moje zkušenosti a poznatky. Pak ale opět s klasikem slovenským prohlašuji: „…kloňte sa chalupy, TRASTE SA KAŠTIELE!“

 

             Vzdělávání a vzdělanost důchodců, seniorů, penzistů, etc. zůstane na vždy mojí prioritou. Neboť jak známo – pouze vzdělaný člověk, mající 2.signální soustavu a své vzdělání UPLATŇUJÍCÍ v běžném životě, může skutečně žít a ne živořit, dožívaje svůj běh životní.

Pozitivní noviny mají projekt Senioři k počítačům- viz: http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-200612001 . Za svého tříletého působení na výstavách v Lysé nad Labem jsem dosáhl určitého poznání, a toto dám také společnosti k dispozici.

Svůj předvolební program, jímž Svaz důchodců pohrdl, dám také k dispozici právě cestou Konzervativní strany, jejíž příslušníci (bez ohledu na věk a spol. postavení) mi dali tuto možnost pomoci VŠEM DŮCHODCŮM STÁTU.

Teď mi braň, soudruhu Ing. Oldřichu Pospíšile z Frýdku Místku! Teď intrikuj! Teď pomlouvej bezdůkazně! Nahrabal jsi haffo funkcí – přeji Ti je. Dokaž ale, co jsi pro důchodce za více než 6 let ve funkcích svazových udělal. Zda vůbec NĚCO. Když jsi byl vyzván k odstoupení – zaváhals´ . Dobře. Třeba ti opět Tvoji soukmenovci něco poradí. Ale pomni: Bez práce nejsou koláče! Já dodávám ale ani chlebík… .

„Důchodci – důchodcům; aby nikdo nikdy nebyl sám!“ Mějte, přátelé, na paměti, až půjdete v květnu k volbám, za čí peníze a která strana vám to umožní.

      Tam se Dědek hrne: do práce! Do práce za důchodce a pro důchodce v České republice. „Ni zisk – ni slávu…“ Pamatujete, sokolové? Místo mi poskytnuvší partaj jak Fénix povstala, jak by z Blaníku vycválala. Já ji, ani její voliče určitě nezklamu. Vždyť i stránky www.sduchodci.cz  mluví jasně a zřetelně; „Clír & …“ již jsem zapomněl jak se to řekne anglicko – americky. REB skončil; můj chomout za rok 1968 je sňat. Takže: Do práce se hrnu, přátelé, do práce!  Podpoříte dědka ?

 

Pavel Ján Buvala

Kandidát do parlamentu za KONS ve volbách 2010.