mapy Monarchie

Mapky převzaty z Fragmentů P.T. Hany Haslingerové. Jasně ukazují co bylo a co je po rozdělení / rozpadu Rakousko - Uherské monarchie. Pro základní orientaci každého průměrného vzdělance to stačí. Železnice byly skutečnou páteří této ZEMĚ i její nástupnických států. Mapy jsou níže.

                 

Vlak či auto v Europě, pochopitelně?

Po silnicích z dob Marie Terezie pro koňské povozy se dodnes prohání 40 tunové kamióny...Co je účelnější a ekologickejší? Představte si, že v době Monarchie se chodilo PĚŠKY; maximálně koňmo či vozmo / vormo ... . V celé vtedajší Europě. 

 RAKOUSKO rudě     UHERSKO -zeleně                                                 

 

 

Monarchie s vyznačením zemí a jejich hlav.městy v ní

     Ke zvýšení povědomostí o základů ze kterých se vyvýjela doprava v našem zájmovém prostoru nechť poslouží i tyto mapky a schémata. V dobách, když v USA se bojovalo o půdu třeba likvidací bizonů - u nás jezdily mašinky. Nezapomeňte na to vnoučkové naši: NENÍ VŠECHNO ZLATO CO SE TŘPITÍ; byť žlutou farbu má. Může to být pouhá pozlátka. Bez kořenů není stromu! Zajímejte se o své kořeny; děkové & báby: potomstvo vzdělejte. PROSÍM VÁS, potomky Komenského...

 

Mapa železnic celé naši bývalé Monarchie