Ombudsman SR, Doc.JUDr. Pavel Kandráč

1. Odkaz na webové stránky: http://www.vop.gov.sk/verejny-ochranca-prav