Rok 2014

  NOVÍ Počet návštev prečítané stránok Hytů GigaBitov
január 1708 6212 23229 231172 9.75
február 1630 5805 20110 213743 7.11
marec 1997  7093  29981 244064  6,67
apríľ 1995  7357  29479  231257  6.37
máj 1872  6989  42696  1157963  6.39
jún 1511 6361 38731 212684 5.92 
júl 1358  5859  42057  193794  5.41
august 1330  5557  42490  195385  5.56
september 1318  5611  41453  190496  5.69 
október 1471  5650  53780  207131  6.38 
novenber 1204   5224   48920 175025    6.00 
december          
S P O L U  k 30.11. 2014 17364 67713 412926 2094751 74,598