Česká konference

www.ceska-konference.cz/  rok 2012.

www.cestyksobe.cz/ceska-konference-je-to-uz-tady-ad620/

Tisková zpráva po 3, dnu.docx (44,5 kB) roku 2012.

Česká konference 2010.doc (718 kB)

 

Česká konference den první.

 

              Přijel jsem do Poděbrad na Českou konferenci. Zažil jsem šok. Příjemný šok. Viděl jsem usměvavou pořadatelskou službu. Viděl jsem disciplinované účastníky trpělivě stojící ve frontě, než na ně přijde řada. Jsem ještě vůbec v Čechách?? Já zíral… .

 

              Přišel jsem mezi LIDI; mezi Čechy, Moravany, Slezany, Slováky… mezi lidi snažící se jít reálně v šlépějích J.A. Komenského; T.G. Masaryka… . Co jsou to za občany republiky České? Tak ohleduplní, jemní, zdvořilí. Že by praxe života v teorii? Nebo křesťanská teorie v praxi? Co to je? Co tyto lidi spojuje, jsem tady správně?? Že by něco na té křesťanské lásce, na lásce Agapé bylo? Holt asi ano.

 

               Položena otázka : Směřování společnosti KUDY A JAK DÁL asi nalezne odpověď. Co jsou to za tolerantní skutečně ze Střední Evropy lidé. Kdo mne zná – já a můj trakárek – moje pojízdní kancelář. Mne neznámí lidé MNE vytvořili během pár chvil prostředí pro práci a já mohu tento příspěvek – reportáž pro Pozitivní noviny napsat. Byla již vůbec reportáž z České konference přímo napsána? Nevím. Poptám se.

Pojem demokracie, společnosti, dědictví po předcích, reálný život… no, nádherně uklidňující filozofické úvahy. Již dlouho mne nebylo tak dobře. Záviďte mi všichni, kdo jste neposlechli volání „dědka“ , nemáte čas. Nemáte čas se zastavit k načerpání vody živé do všedního života. Litujte, „klubáci“ ; Ale ještě je čas: jste zváni. Zítra, pozítří … ČK končí až v neděli večer.

„O duši nutno pečovat…“ říká jeden z přednášejících. PEČUJEME O SVOU DUŠI ??

První den nekončí, uzávěrka nepočká, chci, aby článek vyšel. Chci, aby moje volání nebylo volání na poušti, nýbrž v lidské společnosti; české společnosti.

 

                 Já jsem přijel mezi LIDI. Mezi přátele, mezi - no ale prověřte si tuto moji informaci a přijeďte do Poděbrad načerpat vody živé pro svůj život a duchovně se povznést. Na srdce jsou Poděbrady – známé heslo; doplňuji: Na duši Česká Konference !

Kdo nemůže viz alespoň : http://www.ceska-konference.cz .

Pavel Ján Buvala

Předseda Krajské rady Liberec Svazu důchodců

 &

člen ÚR SDCR o.s.

 

 

 

Česká konference: DEN   D R U H Ý

 

Perný to byl včerejší den, perný; ale NÁDHERNÝ, věřte mi! Já vydržel do cca 20:45 a to je co říci, neboť všichni, co mne znáte, víte, že 16. hoďka je moji VEČERKOU. Čím to, že jsem to dokázal? Co to zapříčinilo, že jsem to zvládl? Říkají : KONCENTRACE ENERGIE.

 

Co k tomu říci : asi na tom něco bude; já - nevím. VÍM ALE, že je mi zde dobře. Že slyším myšlenky různé, od různých lidi. Třeba i kontroverzní, ale lidsky podané; politické – ale politicky neutrální. Ekonomické, ale neprotitaktní! Každý má právo si říkat, co chce a přece mi to připadá, jako kdyby to On; Někdo; velký Tvůrce; řídil. Vysvětlí mi, malověrný, jak je možné, že jsem zde potkal P.T. Jana Čulíka, šéfredaktora Britských listů, po kterém toužím se potkat více než 8 měsíců? Vysvětlí mi, malověrný, jak je možné že ZDE potkám pí. Jaroslavu Šustrovou z Croix de la Boheme o.s, ženskou, jež mi sdělí podrobnosti o tak přepotřebné INTERNETOVÉ televizi www.cestyksobe.cz i pro e-důchodce? Malověrný, nesporně NE.  Ale také nevysvětlí člověk váhající, odpírající se seznamovat s Internetem; IT; natož teorii J.A.Komenského, T.G. Masaryka, T.Bati sen. i jun.; ale také Jana a jiných velkých skutečných ČECHŮ. Nemohu nevzpomenout Slováka  JUDra. V. Clementise, jehož památce se mnozí z jeho bývalých odpíračů dnes budováním zisků z jeho osobnosti věnují.

Ale to nádherné, všebudující se děje zde, v Poděbradech, v přepychově uklidňující atmosféře http://www.ceska-konference.cz . O několik dnů zde budou poznámky a poznatky z 2. ročníku České konference.

Kolegyně ze Svazu důchodců se mne před chvílí SKYPEM zeptala, zda budu v pondělí v Obecním domě (REPRÉ; abych Pražandy mojí generace neurazil…). Mohl jsem jí říci ne, když zde panuje takováto nádherná atmosféra? Byť bych si tam mohl připadat jak Mistr v Kostnici. Až na to, „Zikmund“ na mne asi čeká nosící  „třešňařskou fjertušku“. Ale dosud neví, co jsou Párové kategorie; neví, že kdo chce řídit – musí se učit; kdo se chce učit – musí chtít; Ale nesmí se vzpouzet Pánu, není-liž pravda. „Ďábel však ví, že jen krátký čas má…“, je psáno.

Na dotaz některých čtenářů mého dopisu č.1 ze včerejška, že kde mám fotky sděluji: moje amatérčina je nedůstojná této atmosféře, a tak jsem poprosil p. tiskového mluvčího, aby mi jich pár poskytl. Přislíbil. Do této chvíle nedošly, čekat nechci (znáte mne…), a tak fotečky budou; VYDRŽAŤ!

Na diskutabilní výroky kolegů důchodců z onoho Svazu sděluji: někdo má rád holky, někdo vdolky; já obojí, ale: http://www.ceska-konference.cz miluji! Neboť to je to, oč jsem byl bohapustým tlacháním 6 let připravován a vyčerpáván. Není sdružení jako sdružení; tam, kde není Agapé nemůže být skutečná pohoda; dělné prostředí; úspěch nosící úsilí.

 

Jdouce k odběru stravy do restaurace LIBENSKÝ jsem viděl jaro v rozpuku. Za půl dne : z pahýlů – lípy mající své již lístečky. Malinkaté ale zelené; jarem, novým životem, vonící. Tak mne to evokuje zvolat: Buď požehnaná, země Česká; domov můj!

 

Včera to byly mladé, mlaďounké mažoretky „jiskřičkové“; dnes – prohlídka Fiatů, Alf Romeo. Náhoda? Evokace k prezentaci Zetorů, Tater, Škodovek, Wikovu, Wichterleho centrifug; etc. Máme být na co hrdí, máme na co navazovat. Nespadli jsme „z jahody na znak“ ani jsme včera neslezli ze stromů. Zlaté české ručičky byly v mechanice; ZLATÉ ČESKÉ MOZEČKY budou v informatice, IT či nanotechnologiích? Říkam, prohlašuji ANO! Neboť naši povinností je vše dobré, co jsme po předcích zdědili, zachovat a rozmnožit. Odkazy TGM, Jana Amose Komenského uvést v život. Nezapomínat na poučení z historie a s pomocí Pána : v nových podmínkách do života, pokud možno ještě dnes !

 

Důchodcovský Omdusman na www.sduchodci.cz je toho jasným důkazem

Pavel Ján Buvala.

 

Den třetí, zatím poslední.

 

                Začal nádherně - smutně až hrůzně. Po přepychovém vystoupení dětského symfonického orchestru z Pardubic, jenž připravil účastníkům povznášející pocit před zahájením vlastního jednání, přišla ostrá sprcha. Dověděli jsme se, že nějací „nedospělci“ - jak jinak slušně nazvat ony lidské bytosti, jež zapálily ubytovnu dělníků ukrajinských, litevských … . NEROZHODNÉ prostě shořel majetek člověka. Byly zničeny hodnoty, ale především narušené mezilidské vztahy.  Hosté konference p. Antonín Mareš a p. ……… . přišli o vše, co neměli na sobě, vraceje se z Lázeňské kolonády v prostorech, v nichž Česká konference probíhá. Jsouce unaveni celodenními angažovanými vystoupeními, museli se dívat, jak jim hoří věci! Uvědomíce si ale situaci, museli vylomit dveře a z hořícího domu vypustit lidi tam uzavřené!! Umíte si to představit? Zásah těchto konferencistů zachránil lidské životy, díky Pánu Bohu!

A tak táži se: Kde bylo srdce oněch osob, kde jejich matky, co je vychovaly, kde  –  ale víme: Již málo času onomu provokatérovi zbývá…. Lze však nad ním zvítězit. PČR se o ty „nešťastníky“ nesporně postará a tak Česká konference mohla konferovati o věcech tak přepotřebných v dnešní době.

Jak ale navázat po tak zdrcující „JÓBOVCE“ , toť problém pro moderátora konference byl bravurně vyřešen: Opakovaným záznamem úvodního proslovu z 1. dne PhDr. Zdeňka Mahlera Dr.h.c.  Jak jinak překonat skutečnost, že se v Poděbradech stala v noci před posledním dnem České konference takováto politováníhodná skutečnost.

 

                Odvolával se na KOMENSKÉHO – mučedníka - a mučedníky svým způsobem se stali i ti málem uhořelí z bývalého CCCP, již přišli k nám coby hosté, pracanti – exulanti… . Jak vzpomínky evokující s jiným plamenem než byl ten, jenž měl zlikvidovat HLAS PRAVDY v Kostnici. Komenský byl také exulant; proti zlu je potřeba se postavit rozumem a poctivostí. Prohlašoval, že přijde čas, kdy Čech nebude synonymem malosti a ustrašenosti. Co se má a co se nesluší…. Její hlas, hlas Konference, aby byl slyšet. …a že slyšet je! Již jsem obdržel první reakce na své reporty z prvních dvou dnů; z debat, diskusí mezi účastníky samotnými. Škoda, že den má pouze 24 hodin a i spát se musí… tolik je co projednávat, prohovořit; Prokonferovat! Vždyť za pár hodin tak parádní, duši posilující Česká konference 2010 skončí. Skončí ale snad v naději na její třetí ročník v roce 2011. V Poděbradech či někde jinde. Česká pohostinnost známou jest… byla? Byla, je a bude! Sebenepříjemnější excesy „nedospělců“ nedovedou likvidovat, snížit; natož ponížit.

 

                Pravda zvítězí! Je napsáno. Celý běh jednání České konference 2010 ukázala i jednu z cest, jak k vítězství lze ji přivést. Nedělám závěr; když tato slova píši – ani nemohu. Závěr bude pokračovat, ale uzávěrka www.pozitivni-noviny.cz nepočká a v 08:00 pondělí Pozitivky MUSÍ vyjít! Proto si ctěné čtenářstvo dovoluji odkázat na stránky http://www.ceska-konference.cz, kde bude co nevidět vše podrobně k dispozici. Prý včetně videozáznamů. Těšme se a v očekávaní poděkujme za to, co nám bylo dopřáno, a těšme se na 3. ročník České Konference. Na shledanou, PŘÁTELÉ!

 

Pavel Ján Buvala.