PTP - živé kroniky

Co to byly PTP? To nebyly socialistickohumorně sparchantělí švandrlikovští trubci! To byli chlapi povolaní k výkonu vojenské náhradní služby na dobu NEURČITOU!! Můj tatík před léty zemřel; mnozí dosud žijí! Pátrejme společně po nich! Podnětem je Tisková zpráva MO jež jsem obdržel a za kterou všem zainteresovaným děkuji:  Tisk. zpráva 1. 2012..docx (15,5 kB)  .