24/ Zajiskřilo to; VŠECHNO VÍME

18.05.2010 06:20

"všechno víme..." ozývalo se včera ze strany některých téžkandidátů do Parlamentu ve velkém sálu Krajské vědecké knihovny v Liberci při obdržení některých ČSÚ údajů statistických o stavu voličstva na teriotoriu kraje Liberec / republika. To co se rýsuje v rámci státu - plně se projevilo na této mikrobesedě: DŮCHODCI MLČTE! Proč, ptám se? To, že zemřel P.T. Otakar Motejl zemřelo i PRÁVO ?? Omyl! Nedovolíme aby 30% DOSPĚLÉHO obyvatelstva voličstva to,(!) bylo odsouváno "na 6.kolej - do šturcu" jak říkají železničáři; resp. do různých hospiců, domovů důchodců, s pečovatelskou službou a pod. krátce "stranou" "do úschovny" !! Dej mi: bábo; dědku tvoje peníze já je rozfofruji a tebe hodím na krk státu! I když neplatím daně - ať se on o tebe postará... . Já si jdu užívat.

Takový dojem jsem nabyl, když, po více než 80´mluvení o "valcování silnic, letech do vesmíru & nesmrtelností chroustů" poněkterých kandidátů (a to s akademickými tituly!!) poněkterých partají  než mi bylo dáno 5´ na přednesení dotazů a po verbálných atacích na mne mi téměř byl vytržen mikrofón z ruky; NEDAL JSEM!

Požadoval jsem pouze aby se P.T. slovutní p. poslanci současní i přítomní kandidáti za své partaje vyjadřili jak jejich strany plníce Usnesení vlády č.8 z r. 2008 budou TOTO vládní Usnesení plnit dál, co z toho mají v programu a pod. Oj, to jsem šlápl "na kuří voko!"To jsem chtěl tak moc, omladino? To jste mne chtěli snad skoušet, kladíc primitivní dotazy a obíraje mne tak o vyměřené mne vteřiny? Vy nikdy nezestárnete? Co myslíte si že zajímalo v sálu přítomné moje přátele a kolegy jež byli v sálu v nesporně věčšině? Různé všeobecné "Kecyfklecy" jež denně slyší z hromadných sdělovacích prostředů ?   To tam i na moji výzvu opravdu NEMUSELI chodit, jak mi mnozí píši. Já jsem také si mohl ušetřit invektívu na svou osobu jednoho pána z jedné církve jež tyje i z důchodců a seniorů ze zařízení na Plachově ulici v Liberci cestou různých pěnězovodů.

Cítil jsem se hluboce ve své lidskosti ponížen, když jeden z kandidátů si prosadil 1´ticha. Myslel jsem si, že za zemřelého P.T. Otakara Moteila - OMYL : za nepřítomnou partaj. Až tak ponižujícně dovedou zneužívat "postadolescenti" lidské city. NESTYDÍ SE již veřejně snižovat lidskou důctojnost. To mají být (a některí již jsou) ZÁKONODÁRCI?  Ještě že je zde alespoň KONS - Konzervativní strana jež prosazuje ve svém programu důstojné stáří, nezavislé, svobodné a přesně i podle onoho Usnesení vlády České republiky  ze dne 9.ledna 2008 č.8     

 

O národním programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012

 

jež je v plném znění k dispozici také na těchto stránkách vám V Š E M  ! Viz  záložku Volby 2010; Materiály platné; ad 3.

 

—————

Zpět