... zadělali na dnešní problémy Ukrajiny, Ruska a Evropy.

08.03.2014 06:46

Vážené dámy a pánové, monarchističtí kolegové a přátelé;

vedení Sdružení monarchistů Brno si Vás dovoluje pozvat na svou již

 

XI. tematickou středu konanou dne 19. 3. 2014 v 18:00 hodin

v Klubu zastupitelů města Brna, Mečová 5.


Výklad s následnou seminární besedou provede Dr. Luděk Šubert na téma:


Jak Kyjevská Rus, Bohdan M. Chmelnickij, Krymská válka a Nikita S. Chruščov zadělali na dnešní problémy Ukrajiny, Ruska a Evropy.
 

Program a obsah seminárního výkladu s besedou:
 

18.00–18.45 – Úvodní slovo lektora:


1. Kyjevská Rus v 9. až 12.století a vývoj historie Ukrajiny do 17. století
– bude též poukázáno na některé vybrané paralely s naší tehdejší historií;


2. Velký hejtman Bohdan M. Chmelnickij připojuje roku 1654 Ukrajinu k Rusku a jak
se to vyvinulo do začátku 19. století
– tehdejší vazby Ukrajiny na Rusko, Polsko, Habsburskou monarchii, Švédsko a Turecko.
Úloha Krymského chanátu;


3. Krymská válka 1853–1856, její příčiny a důsledky pro Ukrajinu a Rusko do roku 1922
– srovnání tehdejších a současných podmínek pro možný širší ozbrojený konflikt;
– vliv Rakouska a Rakouska-Uherska na tehdejší vývoj. Postavení Haliče v R-U monarchii;


4. Vývoj Ukrajiny v letech 1922 až 1991 a jak se ukrajinský komunista N. S. Chruščov
pomstil ruským soudruhům za dřívější ruská příkoří;
– stručné objasnění současné geopolitické a vojenské strategické úlohy Krymu;
– zmínění úlohy československé Podkarpatské Rusi;
 

18.45–19.00 krátká přestávka.


19.00–20.00 lektorem řízená seminární beseda k daným bodům a závěr. Rozšířený námětový text úvodního slova k danému tématu najdete včas na webu SMB v rubrice Pokřivená minulost.


Na setkání s vámi se těší
 

Vedení Sdružení monarchistů Brno 

—————

Zpět