"Za rok se vrátím ..." do Stačína

23.09.2013 01:50

Spieva v jednej piesničke z dôb šťastných a spokojných mojej mladosti PáN spevák Milan Chladil: www.youtube.com/watch?v=QvMiiOiG9CM .

K napísaniu toho článku ma vyprovokovala moja neschopnosť pridať k nádhernému článku priateľa  vlaknetovského Bufalo: www.vlaky.net/zeleznice/spravy/5057-Cez-Den-zeleznice-v-Humennom-za-poznanim-do-Stakcina/ . Takže pár fotôčok z "môjho" Stakčína:

 

 Od hora: Kde je Stakčín? "Spievajúca" fontána večer; pred Obecným úradom s ubytovňou; Na večnú pamäť tých čo životy za našu slobodu položili; z hotelu Armales - kde veľmi dobre varia; minulosť - Duchnivič;  a PRíTOMNOSŤ - p. Kapráľ - správca ubytovni OU Stakčín. Až Pán Boh dá zdravia a ZSSK zľavu: Do videnia za rok!

Pavel Ján Buvala

UVIDÍM ?

—————

Zpět