Za operou - do KNIHOVNY!

10.01.2012 03:43

OPERY_V_KNIHOVNE_-_Jenovefa_plakat.doc (69 kB)

O P E R A   V   K N I H O V N Ě

Robert Schumann:   J e n o v é f a   (Genoveva)  Curyšská opera, 2008, 146 min, německy s anglickými titulky Čtyřaktová opera. Nenechte si ujít jedinou operu R. Schumanna, která se hraje jen velmi zřídka!

Libreto Robert Reinick, upravil skladatel podle Tieckovy tragédie Das Leben und Tod der Heiligen Genoveva (1799) a Hebbelovy tragédie Genoveva (1843).

Siegfriedův hrad ve Štrasburku, r. 730. Margareta nabízí Golovi, že mu pomůže získat srdce Jenovéfy, manželky hraběte Siegfrieda, který táhne do boje. Když ho Jenovéfa odmítne, nastrčí Golo do její ložnice svého přítele hofmistra Draga, aby ji mohl obvinit z cizoložství. Poté oznamuje hraběti, jenž utrpěl v bitvě zranění, že mu byla manželka nevěrná. Siegfried přikáže svým lidem, aby ji odvedli do lesa a popravili. Golo se naposledy pokusí přemluvit Jenovéfu k útěku. Ta znovu odmítne, ale v poslední chvíli jí zachrání život Siegfried, jenž se dozvěděl pravdu. 

 Margareta bietet Golo an, dass sie ihm hilft das Herz von Genoveva, der Ehefrau von Graf Siegfried, zu gewinnen. Wenn Golo von Genoveva abgelehnt wird, bereitet er eine grausame Rache vor…

 

pondělí 23.1.2012 v 18.00 hodin

Krajská vědecká knihovna v Liberci

(Velký sál, 2. patro, vstup zdarma)

 

                                                                                                     

—————

Zpět