Výzva nastupujícímu prezidentovi České republiky Miloši Zemanovi

19.02.2013 10:28

18.02.2013        Otevřený dopis

--------------------------------------------------------------------------------

Pane prezidente,

Konzervativní strana Vás vyzývá, abyste upustil od svého úmyslu nechat vztyčit nad sídlem českých panovníků a prezidentů vlajku Evropské unie. Jsme přesvědčeni, že nad naším Hradem má vlát pouze vlajka České republiky jako symbol naší státnosti a suverenity a standarta prezidenta jako znamení, že prezident je přítomen v České republice.

Současná podoba vlajky EU není oficiálně a všemi 27 členy schválena a také není povinnost ji vyvěšovat. Naše výzva není namířena proti Evropské unii. Konzervativní strana je stoupencem našeho členství v nebyrokratické, prosperující, demokratické Evropské unii suverénních států, která se dokáže oprostit od nesmyslných unifikačních snah a bude respektovat a navazovat na tradiční evropské hodnoty vycházející z židovských a křesťanských kořenů. Ujišťujeme Vás, že bychom tuto výzvu adresovali i Vašemu soupeři, pokud by byl býval zvolen, byť jsme jej podporovali.

Věříme, pane prezidente, že vyhovíte žádostem, které dostáváte z mnoha stran, a nenecháte nad Pražským hradem vlát vlajku EU.

 

S úctou náležející Vašemu postavení hlavy státu,

Martin Rejman

předseda strany.

Autor: Konzervativní strana 

—————

Zpět