307. Únor bílý - pole sílí!

01.02.2012 05:44

 

Od předvčerejška - v podstatě - se zabývám myšlenkou kam až sledovanost, čtivost mích článků může jít. Dosáhnout dvou GIGABITOVOU stavost měsíční je důkazem obrovské popularity těchto důchodcovských stránek. Stránky důchodcovského ombudsmana dosahují stále větší oblíbenost byť různé hyeny komunistické se chodily sem vyzvracet ze své nevzdělanosti, blbosti a zvrácenosti. Odedneška jsem zastavil všechny tyto výrony na svém webu: www.sduchodci.cz.

www.youtube.com/watch?v=9PtawlOV8hw Budiž hegemonem pro mne PROTI VŠEM NEVZDĚLANCŮM (KYNÍM) byť by stá titulů měly a na radnicích či jiných úřadech seděly!! Příklad: Neschopná tzv. vedoucí Zikmundová Jana z "pečovateláku" v Liberci již prohrála. Vzteky prskajíc a podle hesla: "Zloděj křičí: CHYŤTE ZLODĚJA" podala stížnost výronovou své kolegyni na MM Liberec na mne. Když mne nepoložila na lopatky "peticemi babskými",  když se nepovedlo nic oficiálně zmoct proti mne (zákon je na straně pravdy) začala kdákat "na hnojišti". Jeden den odnesla svou "stížnost na Buvala" do rukou své spoluzaměstnankyně. Druhý den tato "persóna",  nemajíc asi jiné práce, tuto "causu crálík" „zpracovala“ a vypravila; třetí den jsem měl vše skrečující dopis ve Vlastních rukou, kam mi ho slovutná pošta doručila!! Toť jasný důkaz klientelizmu a úplatku: pro kolegyni a kamarádku VŠE!! ŘVAL jsem smíchy čtouc ty polovzdelanostné právnické výrony! Zarazilo mne ale, čeho všeho a kam až mohou zajít na měsíc štěkající feny liberecké! Nepochopily a tudíž ať si poslechnou: www.youtube.com/watch?v=BaWvmXYy8d4&feature=relatedwww.youtube.com/watch?v=02RkKOSF6KI&feature=related  Ať nezapomenou, že únor bílý - pole SÍLÍ!!! Totéž čeká pí. Bacovou - její velikou šéfovou. Neboť:

Neshnil jsem špínou, nevyhladověly mne!! Byť více než čtvrtletní snažení se NEPOVEDLO. Tudíž ss. Ředitelku organizace: Bc. Lenku Škodovou to čeká! Přezkouším si jí z počtů a matematika; z OŘP; ze znalostí příslušných zákonů tohoto státu. Brát desetitisíce za tlačení židličky - to dovedla by ještě ve svých 83 letech moje bývalá místopředsedkyně ve Svazu důchodců!! Štěně se ani štěkat nenaučilo a již by to kousalo starého psa - viděl to svět? Vedoucí okrsku: Jana Zikmundová mi do dneška neodůvodnila proč moje manželka nesmí jíst jídlo jež přinesou v jídlonosiči označeném mím jménem; proč nesmí používat můj telefon; atd. Metodik pečovatelské služby: Ing. Jaroslava Gratiasová dodnes nepochopila, kde je jeí úloha a místo. Nechť tedy přestane pobírat nemalou mzdu!! Její vlezdoprdelka za 10 měsíců není schopen udělat přestup od jedné ke druhé zdravotní pojišťovně. Ani mne, ani mojí manželce. Tak co s nimi? Pořád zde vládne komunistický duch Bedřišky Klíchové, současné to předsedkyni něčeho v komunistickém Svazu důchodců ČR o.s. z drveních dob jejího bačování na tomto OKRSKU a okrádání mne. BYLA PŘISTIŽENA!!!

Napadl bílý sníh, je první únor a já žiji, nevyhladověly mne, neshnil jsem jejich nepéčí. => jejich služby jsou disociální, předražené stále víc tyjící z důchodců a státu. Stálé více nadívajíce své peněženky nezaslouženou mzdou. Únor bílý - pole sílí; mne současná sněhová nadílka posílila. Statistika za leden 2012 toto posílení umocnila. Tak mohu s klasiky slovenskými hrdě hlásat: "K Vám, urodzeným veľkomožným, mám veľmi vážnô slovo..." ale také: "... Kloňte sa chalupy - traste sa kaštiele!"

Pavel Ján Buvala.

 

—————

Zpět