Sdružení pro blahořečení císařovny Zity, o.s.

19.03.2014 05:07

Vás zve na přednášku

arcivévody Rudolfa Rakouského

vnuka posledního českého krále bl. Karla I. a jeho manželky, Boží služebnice Zity  

 

15. dubna 2014

Klášter minoritů, Minoritská 1, Brno

 

Program: 15.30   Mše sv. v kostele sv. Janů; celebruje

                                       Mons. František Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský

Instalace relikviáře s ostatky bl. Karla Rakouského

                           

                           17.00  Přednáška s promítáním v kapitulní síni

 

  Překlad zajištěn; vstupné dobrovolné

www.cisarovnazita.cz                             cisarovnazita@seznam.cz  

—————

Zpět