72. REGULACE ... nájemného... ???

21.11.2010 04:22

Hodně se mluví o DEREGULACI NÁJEMNÉHO již skutečné drahnou dobu let. Jen co já pamatuji, je to více než 30 let; tj.od doby jednání Krajské konference KSČ v Hradci Králové někdy kolem roků 1987 +- rok, dva. Již tenkráte bylo prohlašováno, že do několika let nebude na byty v rámci celé ČSSR. Letos jsem opět slyšel dámy Fyšerovou a Hamplovou plkat co by se mělo, jak by stát se měl ... . Naproti tomu "mlaďoch" Petr Mach jasně říkal udělali jsme, udělémě, udělejme. Slyšíte ten rozdíl v rétorice GENERACÍ i faktografií?? Totéž jakmile slyším, vidím, nebo čtu cosi od pp.Tarabu a hlavně KŘEČKA - představitelů SONu. Úmyslně všem vynechávám akademické tituly - nejsou meritem věci; i když... . 

      Pp. Mach a také Jančura; před nimi Václav Klaus, přesvědčovali lidi o TRHU, o privatizaci, o kapitalizmu. Bohužel mnohým to znělo a bylo: Jako když "říkáte hluchýmu DOBRÉ JITRO" ! Když, nechtějí pochopit, vždyť je jim dobře lovit v kalných vodách bytové politiky, železnic, hospodářské politiky státní & unijní; PROČ by to měli(y) měnit? Zářným příkladem je p.Křeček, ale to se již mockráte propralo a mnozí lidé se NEPOUČILI; furt jim, kecálkům z levice, věří. Nedivím se nepřízpůsobivím osobám jejichž nízké IQ zahlilo pojem nájemné. Při tom pobírají sociální dávky mnozí již několikátou generaci. Kouří, popíjí "pifko","mobilují" úspěšně ony i jejich děti. Ale proč by platily NÁJEM, těm odporným majitelům domů; "vošklivým kapitalystům" když ony - "mají DĚTI" - toto MNOHDY zaklínadlo NA VŠE. Tedy : i na byty...! Tzv. sociální vlády to toleruji zvyšujíc zadluženost státní ale i komunální. Nemyslíte, rejpalky a rejpalové, když odmítáte vzdělávání a vzdělanost lidskou chtěje zalkoholizovanou a mnohdy "nesvéprávnou" a nepřispůsobivou lůzu obhajovat ba co dím: DO HŘÍCHU POŇOUKAT! Když umožňujete a někdy i nutíte lidi těchto komunit zůstávat v nevědomosti že JIM NEJVÍC ŠKODÍTE? Na co jsou Vám Vaše funkce, vzdělání a získané tituly když mají sloužit POUZE VÁM k obohacení dle hesla "Vodu kázal - VÍNO pil!" ... . To by jste byly na úrovni mudrů jež chtějí vysoké platy v povolání na ktere se vzdělali za státní peníze a DLUH NEZAPLATILI!! Ale to je jiná kapitola.

      Nebo-li: dokud to jde, budou parazité parazitovat; dojit státní krávu byť ze struků teče krev. Ale je to státní a tudíž REGULOVANÉ... . Zapomínají, že i JEJICH Partaj "rodná" dávno prohlašovala cosi o NÁJEMNÉM, jeho NUTNÉ změny. Za dva roky se půjde k volbám; premýšlejte: komu dáte hlas. Přestaňte být analfabety a PC využívat poze k hraní; nenechte se REGULOVAT ale  N I K Ý M  ; jste-li dospělí a svéprávní! 

Zákony platí pro každého.  Vždyť NÁJEM je p o d s t a t n é jméno výrazu NAJMOUTI SI  a tudíž i ZAPLATITI. Mýlím se snad opět, Vláďo? Ale, pravda, ví vůbec tito ubožáci co to je PODSTATA ?   ...  .

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět