131..Prvý deň v kúpeľoch

15.02.2011 04:51

Po veľmi veľa rokoch som opät v kúpeľoch. Opäľ po úraze a opäť v prostredí, kde PO včerajšom VSTUPNOM dni, môžem očakávať dokončenie GO ( generálnej opravy) pumpy svôjho tela. Uvidím, lebo úvod pro nástupe no, NIč MOC. Tvrdo som narazil do steny byrokratických predpisov; oj - tak tvrdo, že ma môj bývalý "mladý", sponzor to SDCRo.s. Liberec - teraz už obchodný partner - Mgr. Filip Čálek musel prehovárať, aby som ostal. O tom ale až inokedy a inde.

ĽUDIA tu okolo človeka sa starajúci ma PRIDRžALI!! ONI pridžali "rozjetej tank" poťažmo "Jánošíka" neurobiť blbosť. Korunu všetkému pozitívnemu snaženiu dal lekár čo ma prijímal v rámci KLL Komplexnej Lázeňskej starostlivost. Tretí doktor v poradí rozhodol že som tu zostal.

Prvenstvo treba priznať šéfovi ÚVN slovenskej armády gen.MUDr. Igorovi Čomborovi za jeho takmer bleskovú anamnézu môjho stavu pred cca 3 rokmi s veliteľským rozhodnutím čo som mnou OKAMžITE...! (Ale ten čas beží, vážení.) Figu drevenú! Neposlúchol som ho. Ja - NEMúDREC... .

Druhým v poradí bol vlani v októbri MUDr. Peter KEREKEŠ  s kolektívom lekárov a sestier lieteli okolo "dědečka hříbečk" a ktorym sa MUSíM aj takto sa poďakovať za starostlivoť počas celých vyše T R O C H  týždňov čo okolo mňa - veru aj lietali- keď som vraj prestával dýchať v spánku... .

Tretim, momentálne POSLEDNýM v rade mne POMáHAJúCICH lekárov bol včera na prijme slúžiaci MUDr.Tom Kilian venujúci sa mi okrem bežnej "vstupky" aj obsiahlym vysvetlení čo som si bol spískal a prečo vlastne som nakoniec skončil na libereckej "Kardilógii" takým fofrom a nakoniec tu, v Lázních Libverda. Samozrejme sa to neobyšlo bez názornej ukažky, za pomoci prístrojov IT, etc. Navyše asi sa s vami, milí moji čitatelia, o získané poznatky aj po odbornej stránke budem môcť podeliť.

Moje veľke ĎAKUJEM dnes letí do Ružoberka, Liberca a tu v LL : Bude ako nebolo povedal Jano Čenkovej deťom; Hín sa hukáže do mesiaca a do dňa... .

Samozrejme za včerajší výsledok boja s ľudskou blbosťou , maminkovským opatrovateľským syndromom a eROHáckou omezenosťou patrí môj DÍK ministrovi zdravotníctva ČR MUDr. Hegrovi. Podrobnosti snaď dnes odchytím; aj keď procedúr mi dali veru neúrekom.

Pavel Ján Buvala   

 

—————

Zpět