Program na sobotu a neděli v Kuné Hoře

03.07.2013 02:30

amail.centrum.cz/download.php?msg_id=0000000045c20010586800fb9536&idx=5&filename=Program ČK 2013.pdf&r=4.136388040575118

 Program V. ročníku  ČESKÉ KONFERENCE   6. – 7. července 2013 – klášter sv. Voršily, Kutná Hora

 

SOBOTA – 6. července 2013

9:00    Zahájení

 

  9:10    Ph.Dr. Zdeněk Mahler, Dr.h.c. – "Zamyšlení v souvislostech"

 

  9:35     Věra Ludíková – "Odkaz soluňských bratří"

 

10:10     Ph.Dr. Milan Hanuš, CSc. - "Několik myšlenek o vyšším stupni demokracie"

 

10:45         Jan Štern – "Restart demokracie"

 

11:15         prof. RNDr. Anna Strunecká – "Zapomenuté myšlenky českých velikánů"

                                                           

11:45         Mgr., BcTh. Irena Kovářová – "Návrat k integritě hodnot a role ženy v tomto procesu"

 

12:15        Mgr.Alžběta Šorfová – "Jak se probouzí společnost"

 

12:35 – 14:00         Přestávka na OBĚD A OBČERSTVENÍ

 

 

14:00         Helena Krausová, soprán – "Národní písně" klavírní doprovod Magdalena Krausová  

 

14:15         Prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D. – "Naše výročí slavená i neslavená"

 

14:45   Jonáš Zeyfart – "Slověnská tradice"

15:00         PhDr. Anežka Janátová – "Máme se na co rozpomenout?"

15:30         MUDr. Vladimír Vogeltanz – "Etikoterapie - léčení mravnosti"

16:00 – 16:15 Přestávka

16:15         Mgr. Jan Brabec – "Hospodářství, veřejná správa, etika a morálka"

16:45   PhDr. Václav Mertin - "Výchova dětí 21. století"

17:15         Mgr. Jiří Turek – "Album"

17:45 - 18:45  PANELOVÁ DISKUZE S HOSTY ČESKÉ KONFERENCE

18:45 – 20:00         Přestávka na OBČERSTVENÍ

20:00  Večerní kulturní program České Konference

 

            Dana Černá - tématické čtení s doprovodem na harfu  "Moudrost je dostupná všem" -  nesmrtelné ideje L. A. Senecy slovem, tancem, hudbou 

            Martina Svobodová - tanec, Irena Křížová - čtení, na klavír doprovází                    

            Magdalena Krausová a Jan Kočiščák

 

 NEDĚLE – 7. července 2013   

9:00    Alfred Strejček     "Dvě nejvýznamnější výročí tohoto roku –  Příchod Cyrila a Metoděje a 400 let Kralické bible "

   9:45   Miroslav Matouš  – "Sounáležitost člověka s přírodou"

10:10    RNDr. Emil Páleš, CSc. – "Různé cesty do různých budoucností"

10:30    David Hamr – "Řemeslo a jeho dědictví"

11:00    Stanislav Čistý – "Umění srdcem"

11:30    Ernestína Velechovská – "Cesta proměny ve skutcích"

12:00 – 13:30         Přestávka na OBĚD A OBČERSTVENÍ

13:30    Tomáš Lajmon - kytara, zpěv

13:45    Luboš Mikš – "Význam pilířů OS ČMS v praktickém životě"

14:15    Prof. Erazim Kohák, Ph.D. – "Soužití v úctě a dobré vůli"

14:45    Michal Roškaňuk – "Říkat ano, říkat ne"

15:15    Ing.  Luděk Smolka – "Věrozvěsti v širších souvislostech"

15:45    Závěr konference

 

             Programem obou konferenčních dnů provází Karel Kříž.

Časy jednotlivých přednášek jsou pouze orientační.  Změna programu vyhrazena.  Srdečně Vás zveme a věříme, že opět společně prožijeme nezapomenutelná a inspirativní setkání s milými hosty ČK. K přiblížení atmosféry uplynulých ročníků ČK můžete shlédnout videozáznamy  na  http://www.youtube.com/user/ceskakonference2009?feature=watch

 

Jednotné vstupné již pouze hotově na místě: sobota 450,- Kč;   neděle 350,- Kč

Zvýhodněné dvoudenní vstupné (sobota i neděle):    620,- Kč

Občerstvení je zajištěno, není zahrnuto v ceně vstupného.

 

S případnými dotazy se obracejte na:

 

 

Petr Klimeš E-mail:  registrace@ceska-konference.cz    Telefon: 604 992 550

 

Miroslav Kraus  E-mail:  fin@ceska-konference.cz    Telefon: 737 138 066

                                                    

ČESKÁ KONFERENCE  www.ceska-konference.cz 

 

—————

Zpět