POZVÁNÍ POŘADATELŮ

27.06.2013 06:17

Vážení hosté, příznivci a účastníci ČESKÉ KONFERENCE,

jak všichni pozorujeme, a věřím, že i prožíváme, velká proměna forem v přírodě i mezi lidmi dostává stále jasnější obrysy i podněty k celkovému zamyšlení a přehodnocení našich cest "Kudy a jak dál?"

Mnozí již víme, že nic není náhoda a nic se samo neudělá ani nezmění, pokud lidé budou zůstávat ve starých modelech uvažování a pohlížení na život. Často slýcháme, že každý musí začít sám u sebe, že spolupráce je nutná, že potřebujeme změnu vědomí, příkladné vzory, nové zákony, universální hodnoty lidství, slušnosti, včetně mravního, morálního a duchovního probuzení lidstva. Ano, s tím se dá určitě souhlasit, avšak každá takováto myšlenka potřebuje i svůj první krok, který je naplněn inspirací, nadšením, důvěrou a v závěru i samotným činem.

Možná jste zváni nebo se chystáte na mnohá místa, oslavy, setkání, cesty atd., ale tak či onak, kamkoliv půjdete, stejně se vás bude dotýkat stav současného dění ve společnosti. Člověk si potom může položit otázku: "Mohu i já nějak pomoci a přispět, aby byl svět lepší, když ne pro nás, tak aspoň pro naše děti?"

Pan Zdeněk Mahler, kterého i letos uslyšíte na České Konferenci, kdysi řekl: "Nebude to snadná cesta, ale je třeba začít sázet moudré činy a rozhodnutí, aniž bychom očekávali, že budeme sklízet".

K tomu je vždy důležité dát o sobě vědět, vytvářet "síť důvěry" a následně tvůrčí spolupráce, vzájemné podpory a lidského sdílení slušnosti, odpuštění a ušlechtilosti.

Dovolte nám proto zaujmout vaši pozornost a pozvat vás na

V. roč. ČESKÉ KONFERENCE do Kutné Hory

ve dnech 6. – 7.7. 2013,

kde budeme společně sdílet mnohá témata, týkající se současného stavu společnosti z různých úhlů pohledu i oborů lidského působení.

Již po páté pro vás připravujeme hodnotný program přednášek i kulturních vystoupení, která pomáhají k inspiraci, k nalézání možných řešení, k navazování nových možností spolupráce a vzájemné podpory, k novým přátelstvím, ke vzniku nových projektů na obrodě a všenápravě v naší společnosti.

Nenechte si ujít jedinečnou atmosféru České Konference, na níž se letos budou podílet mimo jiné tito hosté:

PhDr. Zdeněk Mahler, Dr.h.c. ;Prof. Erazim Kohák, Ph.D. ; Prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D.

Mgr., BcTh. Irena Kovářová ; MUDr. Vladimír Vogeltanz; PhDr. Václav Mertin 2;

prof. RNDr. Anna Strunecká; Mgr. Jiří Turek; PhDr. Anežka Janátová; RNDr. Emil Páleš, CSc.

prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.; Jan Štern; Mgr. Jan Brabec; PhDr. Milan Hanuš, CSc.

herec, moderátor a recitátor Alfred Strejček; herečka Dana Černá

spisovatel a básník Miloslav Matouš; spisovatelka a básnířka Věra Ludíková a další…

Celý program se živě dokončuje a bude zveřejněn za pár dní.

Všem se též omlouváme, jelikož jsme program konference z organizačních důvodů uspořádali pouze do dvou dnů, namísto původních třech.

Konference se tedy bude konat

v sobotu a v neděli 6. – 7.7. 2013 (klášter sv. Voršily v Kutné Hoře).

 

Cena vstupného je také zlevněna. Věříme, že i přes tuto malou změnu se můžete těšit na krásný zážitek z celé konference.

 

Za celý organizační tým vás srdečně zdraví a zve

Karel Kříž

koordinátor ČK

ČESKÁ KONFERENCE www.ceska-konference.cz   Tel: 604 109 330

—————

Zpět