Pozvání na World Café Europe e.V. (WCE).

29.08.2012 14:35

Podle výsledku studií bude v roce 2025 zhruba 65 procent světové populace žít ve městech. Tato skutečnost bude klást velké nároky jak na infrastrukturu, tak na společnost – právě vzhledem k neustále se zvyšujícímu věku obyvatelstva. Jak se mohou lidé 50+ aktivním způsobem podílet až do vysokého věku na každodenním životě měst? Hledat odpověď na tuto otázku a motivovat lidi ke společenským aktivitám je jedním z hlavních úkolů World Café Europe e.V. (WCE). Tomuto tématu se 24. září v Praze věnuje třetí akce uspořádaná v rámci celoevropského projektu EU „European Voices For Active Ageing“.

Partnerem World Café Europe e.V. v Česku je Gerontologický institut, který byl založen z iniciativy občanského sdružení „ŽIVOT 90“. Zabývá se z různých pohledů tematikou aktivního stáří. Zaměstnanci tohoto institutu organizují různé akce věnované důležitým tématům, jako je například celoživotní vzdělávání, a informují veřejnost o aktuálním vývoji v oblasti gerontologie.

Hlavní motto této Tematické kavárny je

„Praha jako město přátelské k seniorům“

a podle něj pak k tomuto tématu proběhnou v deseti pražských městských částech další plánované akce, které jsou finančně podporovány programem EACEA (Europe for Citizens Programme, Action 1: Active Citizens for Europe).

V rámci „Evropského roku aktivního stáří a mezigenerační solidarity 2012“ pořádá World Café Europe e.V. šest Tematických kaváren v šesti zemích – diskusní fóra, která umožňují dialog mezi lidmi, podniky a institucemi a podporují novou formu výměny názorů o zásadních otázkách současnosti.

Tematická kavárna „Praha jako město přátelské k seniorům“ se koná 24. září od 9 do 13 hod. v Národním domě na Smíchově, náměstí 14. října 82/16, 150 00 Praha 5 (účast na požádání)

Všechny informace o World Café Europe naleznete zde: www.worldcafe-europe.net .

 

 

Jana Hrdá

Factum
Presse und Öffentlichkeitsarbeit GmbH Tel:420 602 575 977

—————

Zpět