Polabský poetický Č lověk : Jan Řehounek - jeho díla:

05.02.2012 17:20

 Pro slušné a solidní zájemce a čtenáře; lze si objednat (písemně nebo mailem nebo telefonicky) tyto knihy přímo: Jan Řehounek, Nakladatelství Kaplanka, Všechlapská 1666/6, 288 02 Nymburk. e-mail: jan.rehounek@seznam.cz ; telefon: 603 238 523

Příběh legionáře: v zavšivené košili a se šrapnelem v těle kolem světa. Po desetiletích objevené zápisky legionáře Rudolfa Sergeje Řehounka zpracoval jeho prasynovec Jan Řehounek do strhujícího příběhu účastníka bitvy u Zborova, obyčejného vojáka – rozvědčíka z bojů na transsibiřské magistrále i z cesty kolem světa přes Japonsko, Spojené státy a Francii po návrat do vlasti. Od známých legionářských knih – Kratochvíla, Medka, Gajdy a dalších vysokých důstojníků – se liší pohledem vojáka, který se plazil blátem, spal na zemi či ve vagónech plných štěnic, zranění si léčil v tyfových špitálech, po sibiřské magistrále šel  před ešalony pěšky s puškou v ruce, aby ji zbavil protivníků z řad bolševiků, bělogvardějců i zločineckých band, jemuž zůstal kus šrapnelu od Zborova v těle až do smrti. Doplněno řadou fotografií.
 

Než malej Ventil dostal rozum Autor svoji knihu charakterizuje jako „autobiografii dvanáctiletého kluka“, který se svými kamarády zažívá všední i nevšední příhody doma, ve škole i v ulicích malého města v první polovině šedesátých let minulého století. Příběh je prodchnut laskavým humorem a zcela jistě si ho rádi přečtou nejen ...náctiletí čtenáři, ale i jejich rodiče, kterým zprostředkuje návrat do krásných let dospívání.

 Činěves barokní : Třísetleté výročí katolické fary v obci Činěves na Poděbradsku, která je spolu s komplexem hospodářských budov významnou barokní památkou, je jistě dobrým důvodem k vydání populárně-odborné publikace. František Sýkora, předseda představenstva Nadačního fondu Františka Lukeše, zmiňuje v úvodním textu zásadní historické mezníky v historii obce Činěves. Ing. Jan Žižka a Mgr. Michaela Zemková, renomovaní památkoví odborníci, se zaměřili na objekt barokní fary a jejího hospodářského zázemí s konkrétním důrazem na hodnotnou architekturu barokního špýcharu. Historik PhDr. Tomáš Hladík připravil odborné pojednání o barokním kostele sv. Václava v Činěvsi, jeho architektuře a vnitřní výzdobě. Všechny tři texty jsou doplněny bohatou obrazovou přílohou a podrobným poznámkovým aparátem.
 

Zbožíčko 1410 - 2010, 600 let   Kniha obsahuje stručnou historii obce (leží mezi Milovicemi a Nymburkem) s přihlédnutím k poslednímu století, kdy byla přímo ovlivňována těsným sousedstvím vojenského výcvikového prostoru Milovice - Mladá, stoletou historii místního hasičského sboru, zmínku o rodákovi Františku Dědinovi, lidových tradicích, cirkusu Jo - Joo, který zde má zimoviště, a místních firmách (41 fotografií a tři historické mapy). V obrazové části je 135 historických i současných dokumentárních fotografií s popisem.  Plnobarevně vytištěno, tuhá vazba, křídový papír, 100 stran, formát 200 x 200 mm.

Šlápněte do pedálů  V roce 2006 vydalo nakladatelství Kaplanka publikaci Šlápněte do pedálů – na kole do Svatojiřského lesa. Její náklad 2 500 ks byl velmi rychle rozebrán a svazek obcí Region Taxis Bohemia volal po reedici. Vzhledem k tomu, že se v průběhu času obce sdružené ve svazku změnily, byla připravena nová přepracovaná verze a publikace vydaná v druhém přepracovaném vydání.
Každá dvoustrana publikace je pozvánkou na cyklovýlet do jedné obce (formou příběhu - historie obce, pamětihodnosti, zajímavosti, kontakty) doplněnou barevnými fotografiemi. Celkem dvacet pět obcí v území na pomezí Nymburska, Mladoboleslavska a Jičínska, které se nazývá Svatojiřský les. Doplněno úvodním slovem, turistickou charakteristikou, mapou a ilustracemi Inky Delevové..
 

Pohádky z kerského lesa  Autor Jan Řehounek se nechal inspirovat mistní pověstí o zakletých duších dvou panen do památných borovic. Příběhy svých pohádek situoval do konkrétních známých míst Kerska - k již zmíněným borovicím, Svatojosefskému prameni, svícnovému smrku, menhiru, k rybníku Pod Hrází, do Hajster... Oživil je nejen lidmi, kteří tu přebývají ve vzájemné pospolitosti - hlavní postavou je hrnčíř Kuba, ale i takovými, kteří jim občas dělají problémy (knížepán, správce, loupežníci...), a také různými „hemžílky“ (vílami, skřítky, čerty, obrem, Smrtí...).
Laskavé pohádky napsané bohatým jazykem doprovodila krásnými ilustracemi malířka Milada Kudrnová.
 

Pověsti z Kaplanky : Autor, zakládající člen Společnosti přátel starého Nymburka,  při besedách na školách dospěl k poznání, že děti nevědí nic o historii svého města. Napsal tedy v roce 1992 knihu, v níž za pomoci skřítků Nárožníčků vypráví dětskému čtenáři příběhy o zajímavých událostech v průběhu dějin královského města Nymburka.Kniha měla obrovský úspěch, dokonce ji učitelky ve školách používaly jako „učebnici“ místní historie v hodinách dějepisu. A protože o knihu byl neutuchající zájem, vydal ji autor v doplněné podobě znovu.
 

Pro slušné a solidní zájemce a čtenáře; lze si objednat (písemně nebo mailem nebo telefonicky) tyto knihy přímo: Jan Řehounek, Nakladatelství Kaplanka, Všechlapská 1666/6, 288 02 Nymburk. e-mail: jan.rehounek@seznam.cz ; telefon: 603 238 523

 

 

—————

Zpět