Osudy a mýtus ukrajinského radikála Stepana Bandery

09.03.2014 11:11

POZVÁNKA Společnosti přátel Podkarpatské Rusi, Vocelova 3 Praha 2

i Vás srdečně zve na

přednášku historika Davida Svobody:

Živý nebo mrtvý: osudy a mýtus ukrajinského radikála Stepana Bandery

středa dne 12.3.2013 v 17:00 hod.

Dům národnostních menšin, Vocelova 3 (kousek na sever od nám. I. P. Pavlova), zasedací sál (suterén).

Podrobněji viz: www.podkarpatskarus.cz/content/%C4%8D%C3%ADslo-42013 Já se vynasnažím tam nechybět.

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět