/6/ Prijatie doc. JUDr. Kandráčom - Ombudsmanom SR

07.03.2010 06:43

Dňa 4. marca 2010 od 10:00 sa vykonalo moje prijatie na Úrade slovenského Ombudsmana na Nevädzovej ulici, Bratislava; stretnutie a  prejednanie vecí zaujímajúcich obe strany. 
JUDr.doc. Pavel Kandráč mi venoval viac než hodinu svojho drahoceného času k pozornému vypočutiu ídeového zámeru a zhliadnutiu základného obťahu týchto stránok. Vysloviac svôj názor na vec, potvrdil svoju mnohoročnú úspešnú snahu pomáhať všetkým ľuďom odstraňovať prekážky vo vzájomnom porozumení a mnohokrát predchádzaní sporom medi osobami navzájom; osobami a úradmi. Literatúru mne venovanú nesporne využijeme pri tvorbe týchto stránočiek, ktoré si neosobujú právo na dokonalosť a nemennosť.

To, že v Bratislave majú literatúru vo všetkých možných jazykoch komunikujúcich na Slovensku, jasne potvrdzuje chýr o ňom idúci, že nechytá stránku NIKOMU; že doc. Kandráč osobne a jeho spolupracovníkov nevyberajúc sa snažia byť 100% objektívne nestranní! Stačí chcieť a prejaviť zájem. Či už v Bratislave, alebo v regionálných centrách; veď aj naše stránky & odkazy na nich dosvedčujú tento fakt.

Stačí chcieť, prejaviť snahu a hľadať cestu. Pomoc sa dostaví; veď i jeho osobne a spolupracovníkov POHOTOVE v STV v reláciách ako je aj ELIXÍR; v rôznych článkoch rôznych periodík ukazujú cestu aj pre nás dôchodcov, že nie sme sami v boji proti Hydre Byrokraticky úradnickej nechápajúcej, že kde sú vekom oni - my sme boli tiež; že V E K  -   veru NEZAPRIEŠ!

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět