/3/ doc.JUDr.Pavel Kandráč Csc nás prijal

10.02.2010 01:21

Ako je nesporné z mailu včera prijatého, ombucman Slovenskej republiky náš návrh na spoluprácu N E O D M I E T O L  . Zároveň ma pozval k zoznámeniu s projektom aj do svojho sídla;  za čo mu veľmi pekne ďakujem.

—————

Zpět