464. Máme pí. vedoucí asistentku

01.05.2013 22:23

Do pátého roku existence těchto stránek a do již OSMÉHO roku činnosti sdružení fyzických osob důchodcovského ombudsmana jsme vstoupili dnešním dnem. My jsme skutečně oslavili Svátek práce PRACÍ! Prací ve prospěch všech důchodců bez ohledu na partajní či konfesní příslušnost; na zájmy osobní či skupinové. Proto se v závěru měsíce dubna sjeli hegemoni dobrovolného sdružení osob „Důchodcovský ombudsman“. Pohodu jednání připravili extra milí hosté - reprezentanti spřátelených stránek: Retrománie; KGB; internetového rádia Maj Gemer. Čestnou roli přijal zástupce Jednoty dôchodcov Slovenska. Střechu nad hlavou nám poskytl hotel hotel Mercury Bratislava na Žabotovej ulici. (Abychom neměli daleko na vlak.) Nedostáváme halíř či cent (peněz; refundací) dotací státních či partajnich; ani jednou z bývalého společného: ČSR a PR. Přesto žijeme, lidem pomáháme, jak se dá. Především iniciací vlastního potenciálu duševního z let aktivního pracovního poměru prosebníků samých.

Změna způsobu administrování si vyžádala přikročení k restrukturalizaci Sdružení. Poděkování za projevené podání ruky dělné patří především pí. Aleně H O R Á Č K O V É původem z Chrastavy kraje Liberec, nyní ve Smiřicích bydlící - kraj Hradec Králové. Přijala, za svou mnohaměsíční intenzivní práci pro nás, své JMENOVÁNÍ do funkce Vedoucí asistentky Důchodcovského ombudsmana. Prosíme čtenáře proto, aby se se všemi písemnostmi svých věcí obraceli na její mail: proredakcisduchodci@mujmail.cz  . Věci samozřejmě jak stran redakce tak vlastní problémy s nimiž si neví rady. 

Za pár hodin v Praze přijme naše delegace Pozvání P.T. europoslance JUDr. Richarda Falbr (ČSSD) na konferenci AKTIVNÍ STÁRNUTÍ. Část Sdružení za kraj Jihomoravský - vede p. Petr Kudlička (z Boskovic) a plzeňský ( Horažďovice) pí. Iveta Martínková zaujme místa od první minuty. My z větve Bratislava přijedeme IC vlakem Slovenská Střela. Kapku sice po zahájení, ale v naději, že se velice rádi dozvíme např. novinky z : Programu:Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, etc.

Komunisté, pod vedením Ing. Oldřicha Pospíšila, sice zlikvidovali klasickou organizaci Svaz důchodců, ale každý potřebný nalezne žádoucí pomoc při řešení vlastních problémů Jednoho - KAŽDÉHO DŮCHODCE: každého ČLOVĚKA! Původní heslo SDCR o. s. upravené do reality: Důchodci - důchodcům; nikdo nikdy NENÍ SÁM, jsme přijali za své!!!

Pavel Ján Buvala

 

 

 

—————

Zpět