Již v řijnu 2014; ČD -opět 2. housle!

17.09.2014 15:11

Dle sdělení ŽSR - Žluťásek z Prahy do Košic "vyletí" již 11. řijna 2014: "Nový GVD/RegioJet, LEO Express, ČD
Prosím Vás o vyjadrenie k otázkam: RegioJet dnes informoval, že požiadal ŽSR o zavedenie jedného páru vlakov IC z Prahy cez Žilinu až do Košíc a späť už od polovice októbra. Pôvodne plánoval toto spojenie predĺžiť do Košíc až od 14. decembra.
Áno, spoločnosť RegioJet požiadala o zavedenie 1 páru IC vlakov na trase Praha – Košice a späť  od 11. 10. 2014 z Prahy a 12. 10. 2014 z Košíc.
Môžete potvrdiť žiadosť RegioJet a je reálne, aby vlaky z Prahy do Košíc jazdili už od polovice októbra?
Áno, z hľadiska kapacity infraštruktúry ŽSR dopravcovi RegioJet vyhovie v požadovanom rozsahu.
České dráhy chcú obnoviť prevádzku expresných vlakov Pendolino z Prahy do Košíc od polovice decembra spolu so ZSSK. Kedy o to ČD požiadali?
ČD nemôžu požiadať  ŽSR priamo, pretože ako dopravca nemajú so ŽSR Zmluvu o prístupe na železničnú infraštruktúru. ZSSK Slovensko však o takúto trasu požiadali (pretože na našom území bude dopravcom vlakov Pendolino práve ZSSK) a bude im trasa pridelená, pokiaľ jednotky Pendolino vyhovejú skúškam kompatibility.
Udelili ŽSR už súhlas so vstupom na infraštruktúru prepravcovi LeoExpress, ktorý plánuje jazdiť z Prahy do Košíc tiež od 14. decembra? Kedy ste s týmto dopravcom uzavreli zmluvu, resp. kedy  ju predpokladáte uzavrieť?
Spoločnosť LeoExpress v týchto dňoch požiadala ŽSR o uzatvorenie Zmluvy o prístupe na infraštruktúru. Predpokladáme, že k začiatku platnosti nového GVD (k 14.12.2014) zmluva nadobudne platnosť."

Holt - pořád platí: KOMU SE NELENÍ - TOMU SE ZELENÍ!! & halíře - dělají TALÍŘE!!

Šťastnou cestu, Radime Jančuro!!

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

opět hrají 2. housle! Nastrčily své Pendolíno do Košic, ale opět POUZE z Prahy! Viz: www.slovakrail.sk/sk/aktuality/pendolino-spoji-prahu-s-kosicami-najrychlejsim-priamym-vlakom-na-trhu.html a samozřejmě skostnatěle od nového Jízdního řádu. Porovnejte jejicj JEDINÝ nealko nápoj ZA CELOU TRASU  s kafíčkm či čokoládou, etc. u RegioJetu: www.regiojet.cz/cs/sluzby/ . Takové pohodlí - nebo sesle zařezávající se do híždí - CO JE PŘÍJEMNĚJŠÍ pro jízdu do Košic?? Navíc k tomu ZAVÁDĚCÍ CENA: 248,- Kč z Prahy do Košic: byznys.lidovky.cz/jancura-vyjede-do-kosic-uz-v-rijnu-dre-/doprava.aspx?c=A140912_110948_ln-doprava_pave

Pár slov na konec: ekonomika.idnes.cz/zeleznicni-gastronomie-podle-dopravcu-d9f-/eko-doprava.aspx?c=A121204_145526_eko-doprava_neh

Pavel Ján Buvala

 


 

—————

Zpět