Jak dál ...

09.02.2014 05:52

        To byla věčná otázka mého nebohého přítele Ing. Adolfa Matysku, jež bude mít pohřeb v úterý dne 11. února 2014 v 11.15 hodin ve smuteční obřadní síni pardubického krematoria. 

Jaký byl, jaké měl plány (o kterých SAMOZŘEJMĚ vím); o čem snil, co jsme se pokoušeli realizovat SPOLU ve prospěch důchodců ČR - o tom bude pojednávat několik dalších článků. Ono - i název těchto mých stránek: "S DŮCHODCI" byl původně naším společným programem. POVAŽTE: ve svých 80 letech +- rok horem / dolem se začal učit na PC; na Internetu! NESTYDĚL SE DOPLŇOVAT SI VZDĚLÁNÍ, ROZHLE, PŘEHLED, na rozdíl od od nejchytřejších "Pražáků" komunistických pohůnků typu jejího "duceů“ ing. Oldřicha Pospíšila & comp. ze Svazu důchodců ČR a především trapné Rady seniorů ČR s Dr. Pernesem - ve vleku SAMOZŘEJMĚ "svého vůdce" chachara - Pospíšila. Toto je naše POSLEDNÍ setkání na semináři, jež každoročně pořádala Jihočeská univerzita a fa LEDAX po celém státě. Z výšeuvedených organizací tam - kromě PA & LBC krajů se neúčastnil z vedení NIKDY - NIKDO! Podle toho to tak také v těchto KSČM & ČSSD tvrdě dotovanými organizacemi doposud vypadá. Za služební Tatranku, 1 kafíčko na pozvání ve "funkcionářském aktivu" - podepíši TŘEBA I 3. světovou válku! Jsou NEOMILNÍ; VŠECHNO ZNAJÍ; VŠUDE BYLI; OD VŠEHO MAJÍ KLÍČE.  Proč by se ONI, jejich veličenstva měli vzdělávat, doplňovat se novým poznatkem? 

Nikdy se mne neptal, nesondoval, kde jsem na tu či onu AKCI peníze "sehnal“. Vždy se ale zajímal: Co z toho můj kraj; moje organizace budou mít; jak to implementovat do celostátní organizace. Ocenil, že Krajská rada Liberec za vydatné pomoci fy PROPRIO a Kraje měla 2 učebny vybavené PC; 1+1 zařízené VS - sídlo Rady; k dispozici přednáškovou aulu; 3 menší konferenční místnosti; možnosti levného stravování pro aktivní členy celé krajské organizace; etc. Bohužel, ani trapná Pepina z liberecké ODS; ani nikdo z komunisty prorostlého vedení výše jmenovaných organizací se nedověděl, KDEŽE TEN BUVALA NA TO POŘÁD BERE PENÍZE.  Dokonce NE - ani přemoudřelá předsedkyně KRK SDCR tvrdíce, že mám: „… přestárlé PC na kterých se nedá chytit Internet." Bavte se pak s takovou TRUBKOU o strategii své organizace! Ale s. Pospíšil si jí do KRK(!), jakož i s. Klíchovou z Liberce do moji KR a do dalších funkcí RÁD dosadil. Kdo nic neumí - na každou debilitu šéfa rád a s poníženým úsměvem kývne! Ne tak Ing. Adolf Matyska.

O to víc mne mrzí skutečnost, že úterý dne 11. února 2014 v 11.15 hodin ve smuteční obřadní síni pardubického krematoria se nebudu moci na posledy rozlouči se svým přítelem. V mysli však budu na něj vzpomínat pořád!

Pavel Ján Buvala

 

 

—————

Zpět