178. "Som stále gemerčanka"

16.04.2011 02:48

Pod týmto názvom vydala Knižnica Mateja Hrebendu v Rim. Sobote útlu knižôčku ako biografickú pripomienku na skromnú matku, inciatívnu osobnosť, perfektnú manažérku rodinnú, pani Libušku Mináčovú rod. Lupačovú z Tisovca. Nech sa páči kuknúť na:  www.kmh.sk/fotogaleria/785.pdf . Môžeme sa ťahať ako holohlaví o hrebeň či z Tisovca alebo Rim.Soboty => z GEMERA. Veď sa sama k nemu hlásila tak čo... .

Meno jej manžela Vlada Mináča z Klenovca je podstatne známejšie širokej čitateľskej verejnosti. Tak o to vzácnejší je počin "sobotskej" knižnice, keď vlastným nákladom a v tejto ťažkej dobe vydala útlych pár stránočiek s dielom tejto vzácnej ženy. Nevystatovala sa, že jej starý otec z maminej strany, Daňo Takáč, sa zasadzoval celou svojou váhou (a že nebola malá...) o vznik 1.ČSR s PR. Že jeden z jej strýkov - najstarší a prvorodený, Janík Takáč, padol za divných okolností v čsl. Légiách a zostalo po ňom iba meno na prvorepublikovom pamätníku v Tisovci. Že jej strýkovia Miloslav a Ján Daniel boli známi právnici slovenskí a strýko Samo skončil ako minister ČSSR. Potom bol penzista... . Ešte veľa by sa o tejto "stvore božej" dalo napísať; snáď pozdejšie, ak mi dá Pán Boh síl. Na toto tisoväni zabudli; zabudnúť chceli. "Ani tábuľu takáčovcom nedali..." - kto - prečo by radi zabudli na tých čo právo, kultúru, techniku do Tisovca "ťahali". Nebyť Sama Takáča - čo by bolo keď Tóno Novotný z Prahy mašu zlikvidoval a s.Pašiak z Tisovca mu v predklone asistoval? Kde by dnes bola CSM-ka(PPS a ich UDSky?) a Vanda (Zornica, Stuha a ich šurce a košele?).

Za tri týždne sa pôjdem (ak to bude vôľa Božia) - možno naposledy - do Tisovca sa pozrieť. Lebo motorka od 1.mája 2011 by ma od Horehronca pod Hradovú už nedoviezla. ZRUŠIA JU... . Kým Libuša Mináčová r.Lupačová a jej predkovia Gemer budovali, zveľaďovali - terajší mocipání iba kradnú; čo budú robiť a z čoho žiť keď všetko pokradnú? Zrušili "štreku" zo Soboty na Poltár - prečo nie aj z Brezna do Tisovca; potom z Jesenského do RS; "z Feledi tahor kôň to neutiahne - níto ho"!!! Čo bude? Bude ako nebolo povedal Jano Čenkovej deťom. Bratislava likviduje všetko dobré po predkoch zdedené. Ako opice po opiacach spoza bariny likvidujú staryny.. . Neváži sa tradície a z USA,Kanady, ect sa po pôvode pátra. Prečo asi?

Veľké poďakovanie patrí pí.Silvii Bodorovej za zostavenie; PhDr.Táni Mikitovej za vedenie a presadenie tejto pripomienky OSOBY z Gemera. Hoc´aj minimálny náklad "papierový" ale veľký počin internetový!!! Obrovský čin záslužný; "...máte to u mňa - diouky!"  by hviakla milá Libuška. Lebo odkaz a jej " 19. Slovo znie éterom / Libuša Mináčová. In: Slovenka. – Č. 26 (1974), s. 3."

Pavel Ján Buvala

 

 

—————

Zpět