"Dáreček" ...

27.12.2013 06:09

O Vánocích se rozdaly dary, dárky, dárečky. Mnohé také matky a „také ženy“ rozeslaly mnohým nám důchodcům bezcharakterní "DÁREČKY" v podobě různých pozdravů a upomínek na dlužné částky té - či oné organizaci.

Na Štědrý den jsem i já Ne Poštou ranní - nýbrž Odpolední obdržel Předžalobní upomínku prý DLUH; za cosi, co si budu muset s dotyčnou Bc vyříkat hned v pondělí neboť mi dala lhůtu 15 dnů od doručení její prý UPOMÍNKY. Hm… ale já jsem to několikráte již dávno ZAPLATIL!! Takže milá a vážená pí. Bc - ova: kam se poděla Vaše empatie a proč zrovna pracujete na humanitním oddělení, táži se! Svět by se zbortil, kdybyste byla poslala takovou hle TRAPNOU PÍSEMNOST až po svátcích - PO Novém roce? Kam jste Vy a Vám podobné poděly svůj charakter a PROČ zrovna osamělým důchodcům se posílají   "liebesbrífy" takovýchto Nedošených Takéúřednic? PŘEDSVÁTEČNÍ ŠTURM; NEMÍSTNOST; NEDOSTATEK TAKTU; NEVYCHOVANOST.

Neboť, v mém případě, vše je dávno ZALACENO důkaz mohu předložit až po 2. 1. 2014. Až mi dojde Výpis z účtu.

Ale to by mohlo býti dávno po 15 denní lhůtě, co mi práva NEZNALÁ osoba poslala takovéto psaní. Patnáct dnů lhůty - z toho 7 dní NEPRACOVNÝCH!! Já si s tím poradím, ale co ty a ti důchodci a především důchodkyně co se z Liberce na mne obrátili a nejsou tak pružní jako já? Dne 16. 12. dopis napsala; 20. odeslala. KDE JSI SE pí. Bacová 4 dny flákala? Je nasnadě, že jsem jí obratem volal na uvedené číslo. POCHOPITELNĚ na MML pod vedení a v gesci ČSSD se již dávno neouřadovalo. Uvidím zítra, v pondělí.

Tak holt píši i za ostatní takto "obdarované" důchodce co mi napsali. Za ty, co nemají Internet, ani telefon, ani odvahu se nesmyslné mladé úřednici MML vzepřít a bojovat za svá - LIDSKÁ PRÁVA!!

Pavel Ján Buvala

 

 

 

 

—————

Zpět