179.Čo mi dal počítač

17.04.2011 02:19

Pred pár dňami mi jeden p.redaktor jedného denníku v Liberci položil túto otázku s tým, aby som mu čo - to napísal; aj vzľadom k mojej nemoci a veku. Do tejto chvíle, čo píšem tieto riadky som mu nemohol napísať ani jednu poriadnu vetu rozvitú. Až teraz ma "pobozkala múza" a tak môžem stručne odpovedať: VEĽMI VEĽA, p. kolego... .

Pravdou je, že nie som vyštudovaný novinár. Pravdou je, že nie som vyštudovaný právnik. Pravdou ale je, že nie som LENIVý a pohodlný prijímať nové veci. Pravdou ale je, že od detstva som veľmi veľa čítal súc z prostredia kde vedenie bolo na príslušný piedestál postavené. Ľahostajné či to boli otec + strýkovia a teta z otcovej strany; tatík-môj vychovávateľ po "rodinnom puči" alebo "po praslici" ľuteráni a ľuteráky do celej vetvy. to bolo podhubie.

Komunistický teror po r. 1948 v podstate do dneška na mne páchaný mi dal živnú pôdu po potrebe vedenia a vzdelávania sa. Povedzte sami: môže sa dnes zaobísť človek bez It?  Bez znalosti práce na PC a "googlovania" na internete by som bol odsúdený do úlohy "týmového hráča" jako je s.Ing.Pospíšil Oldřich t.č. predseda SDCR o.s. proti ktorému som sa pred 3 rokmi postavil a staviam sa ako protikandidát aj dnes.

Od listopadu 2010 co mne P.T. lékaři libereckého kardiocentra postavili na nohy - MUSíM sa núťiť do premýšľania; písania; akcieschopnosti. Povedzte: dalo by sa to bez genetických predpokladov a vôle s túžbou po vedení? Prvá časť predchodzej vety je česká - má to svôj dôvod. Či viete aký? - Napíšte, prosím, preto že: www.youtube.com/watch?v=PrEe587jenE  .

Moje stránky www.sduchodci.cz  sú toho dôkazom najelementárnejším. Aj keď rôzni Neználkovia s clubu "Za snížení IQ" píšu, že vraj vzdelávať môže iba Strana, inak že vraj sa opisuje... . Asi študovali v p - lzni a nie Plzni... . Mesačne viac ako tisíc nových čitateĺov týchto stránok je motorom čo ma ženie do predu. Hic partia vlakneťácka - no to by bolo (onô) na dĺhô písania... . Na ďalšie nech sa páči na štatistiku na mojich stránkach. 

Znalosť práce a orientácie sa na Internete a vôbec IT mi umožňuje dôkladne využívať TV; a vôbec HOP; perfeknte  komunikovať s potomkami nech sú kdekoľvek v štátoch súčasných či bývalom. Využívať znalostí spojáriny z ČSLA v spojení s IT - no, môžem len konštatovať: PRSKAJTE, PRASKNITE, závistivci! Neználkovia - snažte sa ma dohnať; čo nevidieť mi bude 70... .

Znalosť práce s PC mi dala mnoho kamarátov od Sydny cez New York, Toronto; Vladivostok/Penzu; do Rožňavy/Nadabuly via KGB ... . Viď: www.kgbacikovia.websnadno.cz/ - Na zdar,Bélo!

Znalosť IT, hoc´ aj dôchodcovská, mi ukázala aké problému sú tu k riešeniu okrem bezprecendného "clubáckého" a partajníckého "mlátenia prázdnej slamy" - TLACHANIA... . Na počiatku môjho ombudsmanovania bol Liberecký denník a Britské listy. Obé pochopitelne v elektronickej podobe. V papierovej - rim.sobotský BUDOVATEĽ... . Ale o tom inokedy a v iných súvislostiach.

Len natvrdlý(á) nevzdelanec bude do čela ktorejkoľvek organizácie voliť "thýmového hráča" aby organizácia bola bez vedenia, trenéra, realizačného týmu, etc. Natož dôchodcovskej. nemyslíte?

Pravda: občas mi ujdú slová vo federativštine. No, ale už dakto skúsil žiť v jazykovo tak náročnom prostredí ako je náš štát? Pouze Rudá záře na Kladnem má částečně právo kecat mi do toho. Jí jsem ho, Marku, částečně propůjčil. Před léty, než se zvrhla... .

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět