Česká konference zve

30.01.2013 02:04

Přijďte mezi nás, pokud vám nejsou cizí pojmy jako čest, morálka, pokora a pokud chcete nalézt směr, jak být i v této době ve svém regionu soběstační a svépomocní.

www.obcanskysnem.cz www.ceska-konference.cz www.czdm.cz

VŠE POTŘEBNÉ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH: ceska-konference.cz/setkani/2013/spravnym-smerem  Stran své účasti na setkání volejte číslo: 737 138 066

 

—————

Zpět