/17/ K volbám

02.05.2010 03:58

... aj v roce 2008 jsem kandidoval. Byla mi tato kandidatúra ale UPŘENA komunistickou klikou. Přestože VŠICHNI účastnící VII. sjezdu Svazu důchodců ČR dostali po 1 výtisku mého Programu předvolebního a po 1 výtisku jeho skrácené verze, tito takélidé měli odvahu tvrdit všem účastníkům sjezdu, že byl pouze  J E D I N Ý kanditát. Pochopitelně z JEJICH strany. 

Opět se pokouší na mne tlačit a cenzorovat moje názory.  Rozhodl jsem se dát příklad a také na těchto stránkách zveřejnit to, co by měli znát VŠICHNI důchodci; nejsou-li pouhými sběrateli funkcí. Také to, co se nesmělo dostat ven. Neboť mnozí "souzí" o pravdě mluví ale nekonají. Ba vyhýbají se jí, nemaje z ní přímý a okamžitý užitek. Tak to již v diktatuře proletariátu chodilo, chodí a chodit bude. Dokud byť jediný, posledný, jejich příinivec neprohlédne.

Závěry VII. sjezdu SDČR o.s. a 1. sjezdu RSČR uložily nám angažovat se také v zastupitelských orgánech a tudíž ja - plníc tyto závěry a za podpory Konzervativní strany - přijal jsem místo na kandidátce této strany a na 4. místě kandiduji do Parlamentu ČR.  Viz: http://www.konzervativnistrana.cz/volby-2010 . Původní úkoly jsem SPLNIL; vzhůru do dalšího prosazování práv těch co se jim jejich Curiculum viatae nachyluje na tu kratší stranu.

Podrobněji naleznete vlevo v odkazu VOLBY 2010.

—————

Zpět