/16/ Svobodná Plzeň...

30.04.2010 16:10

Zítra bude veliké rošambóó v Plzni: po "Klatofce" opět přijedou "amíci" opět přijede Paton; Co je pravdy na tom, že  "Plzeň osvobodil Paton"? Jak se k tomu staví nositelé třešňařských tradic ke komunizmu se hlásící prznitelé dějin: dosud mnozí členové KSČM? Již i Rusko po téměř věku věků  ale PŘIZNALO své stalinské pochybení za Katyň! Ale "souzi mewaldofové" oni NÉÉ! Oni jsou furt nejchytřejší. Oni nepřiznají omyly ani po letech. Tedy: pravdu se doví každý, kór v době Internetu.

Moje manželka musela "zapřít nos mezi očima" chtěje se dostat na obchodní akademii. Musela prohlásit   P Ř E D   skouškami, že Plzeň osvobodila Rudá armáda;  a že pak byla obsazena američany. Jinak by ani nebyla směla být přijata ke studiu. Co jsem se teď od ní dověděl, že totéž probíhalo PŘED přijmačkami na VŠECHNY střední školy v Plzni! Jinak by ani k pohovoru připuštěna ona a jiejí kolegyně a kolegové ani nebyli. Ale pravda ZVÍTĚZILA. Již dvadcetiletí se pokoušíme eliminovat tyto "výdobytky socializmu" "budování rozvinuté socialistické společnosti" a pod. Ale vyvstává problém s majetkem státu, soukromým majetkem, různým tunelování a pod. Mnozí obyvatelé se ptají kde se to vzalo v čekém národě. OBČANÉ odpovídají: Od r.1929 gotwaldovci a nakonec v Plzni mevaldovci dokrvavili charaktery lidí. Přivedli je k nefachčenkování; licoměrnosti; vlezdozadelizmu a pod. Ukázka z politických proklamací poválečných jíž jednu výše uvádím je toho důkazem. Přitom ve VUMLu se učilo něco úplně jiného; mnohdy na věrsty vzdáleno reálu. To holt byly teorie.

Dnes již MNE s. Mevald naproti Mrakodrapu v Plzni sedivší byv´nemůže "vrtat dírky do nosa" různými teoriemi v rozporu s praxí. Ale pokouší se o to s. Pospíšil Oldřich & jeho grls´ ze Svazu Důchodců o.s. . Nejnověji: uvalili na mne cenzůru a já bych měl své články si nechat cenzorovat nějakou Hanou Němcovou z Kladna. S tím souhlasí - žel - mnozí téžčlenové tohoto sdružení. On přímo nestydatě lže před cca 350 lidmi v pondělí v REPRE pražském že JEHO svaz čítá více než 25.000 členů. přitom je notoricky známo, že do posledního zasedání Ústřední rady nezaplatilo členské příspěvky ani 50% zapsaných členů. NELŽI, POSPÍŠILE. Mě NE!

Budu rád, když čtenáři těchto řádků z těchto malých ukázek se přesvědčí o licoměrnosti ba přímo zločinnosti komunismu. Původně nádhernou ideologi i krvou poskvrnili. Vraždami svých členů: Slánský, Clementis, etc. Křivením charakterů a krádežemi majetků židovských, kolegů, vykořisťovatelských a jiných jež nevyhověli jejich představám.

Malý Stalin - MEVALD - v Plzni vyžadoval "zelenou ulici" od motorizovaných příslušníků SNB vraceje se opilý z Contu či Ciziňáku ( nebo snad Kufru?) svým vozem po Slovance domů.  Co budou chtít - pokud by se dostali k moci TEĎ , když je nutno přijít k volbám a zvolit si své zastupitele do zákonodárného shromáždění.

Ja třešně ODMÍTÁM všemi deseti. Tomuto parlamentu dávám 5-ku ; neděkujeme:ale ODEJDĚTE. Já volím(jak jinak)  PĚTKU  a také za ní kandiduji. Viz: http://www.konzervativnistrana.cz/volby-2010/kandidatky/liberecky.html 

Prosím, mějte na paměti, až půjdete k urně, že PLZEŃ osvobodil PATTON a ne chudáci vojáci Rudé armády. Pravda ZVÍTĚZI jen se jí, holce malé, někdy musí pomoci.

—————

Zpět