92. Co jsem tím myslel... .

27.12.2010 04:07

Nic špatného!! Otázku, v poslední době, mi kladou někteří utajení asi příslušníci StB; KSČ; KSS; a jiných, jím na roveň postavených "Ynštiťúcií"  hledaje inotaje v mnohých mých článcích psaných v mých novinách a veřejně mnou hlásaných. Nic špatného, odpovídám; Čistému VŠE čisté! Nemohu za to, že poněkteří rentieři z těchto organizací pobírají od našeho státu penzí > mne. Ale remcají, pomluvají, stěžují si vzájemně po "hospodských" koutech ve městech/vsích či kachlikárnách na Churchiláku v Praze-Žižkov. Áno, dnem 1.1.2011 mi bude zvýšen důchod o 308,- Kč na celých 8822,- Kč měsíčně. Nikoli TÝDNĚ!! Toto mi bylo sděleno 505. dopisem ... dne 16.12.2010. K tomuto se ještě snad dostanu. Přesto: KSČ cestou CÚV ČSLA VÚ 8272 Kolín mne obvinila; navrhovala trest smrti. Za SPLNĚNÍ Přísahy - za aktivitu v Srpnu 1968. StB ČSSR; pohrobkovéjejí v ČSFR a ČR s SR upravila dokumenty a tedy sice žiji, ale odtajněn jsem byl až v lednu 2009 coby člověk. Za původní povolání až na:www.vize2020.cz/prubeh/praha v prosinci 2009 v Praze jsem se dočkal satisfakce a v Plzni se k této VIZI mohl připojit.

Nic špatného nemůže myslet člověk jsa štasten svými přáteli; svými nejbližšími, byť v dáli žijícími, příbuznými a známými. Na těchto stránkách se bez cenzúry s.Hany Němcové z Kladna a "kachlikárny" z Churchiláku v Praze-Žižkov se svobodně vyjadřují a nabádám všechny ke vzdělávání se důchodců v IT. Důkaz: www.pozitivni-noviny.cz/cz/exkluzivne-seniori-k-pocitacum.php ;www.zuzanastirska.cz/index.html ;www.kgbacikovia.websnadno.cz/ ;www.vlaky.net/ atd, etc; atď; usw...!

Proto volám všechny důchodce; IT vzdělené byť základně: pojďte se vzdělávat i přemýšlením a úvahou; např.www.ceska-konference.cz/ ;a také studiem a zamýšlením se nad životem vlastním a svých bližních. Dobrou pomocí mne jsou mojí přátelé z www.podkarpatskarus.cz/   jejichž díla jsou mnohdy pramenem historie a dějepisu o něž jsem byl okraden ve školních škamnech nesmyslností politiky ÚV KSČ/KSS. Pravda zvítězí - je psáno.  ... Jen se jí, holce, musí drobet pomoci!

Ke vzdělání slouží i tyto stránky.V rubrice www.sduchodci.cz/vlaky-eko-r-1918-do-dneska/ naleznete příkladnost rozšíření ekolohické dopravy a přepravy od XIX. století do dneška na terioriu nás zajímajícím. P.T. ministr dopravy ČR to tvrdě prosazuje; až mne přijme - budu vědět víc.

Co tím myslím? Nic víc, nic míň než píši a mluvím. Jsem svobodný člověk ve svobodném státě ve střední Europě; jež má svou vlastní tradici a díky prof. Václavu Klausovi t.č. presidentu našemu i VLASTNÍ měnu; byť na Slovensku jsem díky € přišel o spoustu peněz a ideí!!! Je mi líto za společným státem jež postupnou atomizací patří již třem subjektům ... NEKECÁM!

Jsem šťasten a spokojen; relativně díky lékařům z www.nemlib.cz/web/aktualita.php?id=339 a osobám mne blízkým z mého okolí i ZDRÁV.

A toto: především zdraví (lepší mne samozřejmě!) přejí všem svým čtenářům po celý blížící se nový rok 2011. Netušil jsem, že vás bude tak moc!! Statistiku připravuji ke zveřejnění s velkou radostí. Ale až po Novém roce.

POZITIVNÍ DNY Vám!

Váš

Pavel Ján Buvala

majitel & šéfredaktor

www.sduchodci.cz

—————

Zpět