88. Bude, bude..., BUDE... !

20.12.2010 04:15

Mnohokrát sa mnohí z nás stretávajú s takýmto "odložením" dôležitých vecí od mladších kolegov, príbuzných. Prídem... ale - vieš... . A potom čakáme a čakáme. Aj mne sa čosi takého stalo S MATERIáLMI o veciach z Monarchie, ČSR a PR. Beriem to ale ako bežnú zákrutu životnú a ide sa ďalej; no nie?

Mám na mysli predovšetkým svôj sen: na týchto stránkach mať mapu železníc Monarchie - predchodcu to nášho štátu; dvojštátia; dvoch štátov aj dačo... . Zvládli sme PRVý KROK úspečne! Neostáva iba dúfať, že p. šéfredaktor Pozitivných novín bude tak laskavý a pomôže Dědkovi z Tisovca... Vlakneťáci vedia - ostatní POCHOPIA. Viď napr. : www.vlaky.net/zeleznice/spravy/3766-Cesta-na-Zapadni-Ukrajinu-1-dil/ . Zoberte to, prosím, ako  predkrm pre to hlavné čo príde. Tu, mojí kolegovia a kamaráti, nezištne sa delia aj s Vami o ceste vlakom na bývalú najvýchodnejšiu zem nášho štátu, na miesta odiaľ mnohí pochádzajúci za našu slobodu bojovali.

Podobne na : www.trilex.de/cs/ najdete zase možnosti zaujímavej dopravy sa po Sudetoch až do Berlína či k Baltu. To ale záleží na každom z Vás čo si z toho a KEDY vyberiete. Ako všetko pospojujete.

Redakcia www.pozitivni-noviny.cz/cz/exkluzivne-seniori-k-pocitacum.php pomáha k tomu aby seniori, čo prišli k počítačom, čo sa vzdelali v základoch IT, sa dostali ďalej ako je písať si dopis s kamarátom či priateľkou.  Dnes v noci som dostal na druhú stranu podklady pre mapy železníc Monarchie a jej drážnych záujmov v Srbsku a Poľsku.

Toto všetko bolo možne za sústavného odkladania kontaktov nás, starších mladšími. Maňana... potom, keď... ; vieš...; vydrž... a pod. Tak sa snáď teraz dielo podarí. Ale musela nastúpiť generácia vzdelaných seberovných kolegov. Či už to bol p.Pavel Loužecký a jeho: Pozitívne noviny a:www.louzecky.cz/ z Prahy; p. Vojtech Bradovka z Rožňavy s jeho stránkami:  www.kgbacikovia.websnadno.cz/ a neúnavnou popularizáciou Internetu aj cestu STV2; SME atď, atď. Hodne pre vzdelanie vo veci samej robí spoločnosť priateľov Podkarpatskej Rusi vo svojom časopise: www.podkarpatskarus.cz/ .

Čo sa skôr nesmelo - to sa môže. To sa musí: vzdelávať sa, keď je nám ta možnosť daná. Prosím, vydržte! Už to, že sa dostávate na horeuvedené odkazy vám všetkým pomáha pozoznamovať sa s historiou nedávnou. Vyvodiť si z toho porovnanie s vlastnými zážitkami a môcť tak aj svojim deťom a vnukom ukázať, čo predkovia na IT a Internete dokážu. Za pár dní bude koniec roka a to dúfam, že aj ja budem môcť dať do rubrík vľavo príslušné mapy, zoznamy, materiály. Nechcete mi pomôcť? Ako napísal jeden z mojich kolegov vlakneťákov František III : www.vlaky.net/zeleznice/spravy/3803-Dedko-a-UZSZ/ materiálov je veľa ale ľudí málo!

Že ste už dačo takô dakde počuli?

Porozmýšľajte, prosím.

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět