69/ Důchodcovský život - konference

14.11.2010 05:08

        Ledax o.p.s. za přispění patronů Jihočeské univerzity; kraje a města Pardubice a dalších ve dnech 9.a10.listopadu uspořádala V.ročník konference SENIOR LIVING. Organizačné podrobnosti včetně Programu viz: www.ledax.cz/ ; ja jsem vynechal pouze I. v Otrokovicích a IV. v Č.Budějovicích.  Ve Zlíně; Hradci Králové a Pardubicích jsem nechyběl a tudíž: VĚŘTE MI, mohu srovnávat a z pohledu  jak "bažanta" tak aktivního i pasivního  účastníka. Vždy jsem hlásal, hlásám a BUDU hlásat nutnost vzdělávání se také nás, důchodců. Nikoli však "vypíjandami" co organizuje přestranickovaný a přerudlý Svaz důchodců... nýbrž způsoby kde se je co dovědět nové jak a lépe pečovat o sebe, naše partnery, kolegy. Bez ohledu na partajní či konfesní, státní příslučnost, národnost, pohlaví, dosažené vzdělání; etc!! Nýbrž přijímáním a odevzdáváním nových poznatku a skušeností z tuzemska i celé EU.

        Teoretická část 1. dne po slavnostním zahájení začala vodopádem informací, že jsem až nestačil si znamenat a diktafón - ještě s ním neumím a tudíž NEMÁM. Spoléhám však na tradičně vydaný Sborník a hlavně materiály na DVD z celé konference abych se mohl ke všem vystroupení vracet. Pro mne zvášť zajímavé bylo vystoupení p.předsdy Rady seniorů ČR Dra. Zdeňka Pernese, jeho statistika. Ta byla sutečně NESMLOUVAVÁ; škoda jen, že jejich vlastní noviny Doba Seniorů se ani nepokusí toto zveřejnit. Věčná škoda.  

        Dále se tam "přetrásly" otázky aktivního odpočinku seniorů; kvality sociálních služeb, atd. Hlavně úvodní referát "Vliv zdravotního stavu na potřebu sociálních služeb u osob starších 65 let", který předznamenal de facto celé dvoudenní jednání. Po obědě 1.dne jsme se rozešli do sekcí; mne zajímaly především otázky aktivizační činnosti pro seniory a kvalita života ve stáří. Přišel jsem si "na své"!! Především to bylo vystoupení PhDR. Evy Prochazkove z Wídně. Samozřejmě česky mluvící!!!! To bylo cosi, co prorážel jsem v SDCR o.s. myslivší si že to je organizace pro důchodce; než mne komunisté vyvedli z omylu. Oni mají své Žebráky Předkostelní se vyžebranými žebračenkami, ja pomáhám důchodcům reálně a zatím ZA SVÉ!!

          Raut ve Zlaté štice se změnil během krátké doby v přepychové diskusní fórum nás, účastníků, s přednášejícími i vzájemná výměna skušenosti z 1.dne konference a z přímé péče o důchodce VŮBEC. A že bylo z čeho brát skušenosti, poznatky; takové - či makové.

          Druhý den začal o hodinu dřív dne 1. Nestačili jsme si vše znamenat, tolik bylo podnětůůů! Tématika - viz Program uveden v odkazu nahoře. Byl to opět gejzír vědomostí po všech stránkách života důchodcovského, s důchodci a pro důchodce pracujících. Netrpělivě budu očekávat materiály z této V. konference a již teď žiji očekávání VI.ročníku. Podrobnosti nesporně opět naleznu na www.ledax.cz/ v průběhu dalších měsíců.

          Ani jsem nestíhal všechny tam prítomné firmy ponavštěvovat... téměř. Zato jsem tvrdě ochutnával nové nealko nápoje; horkou čakoládu ve 4 druzích; a telefóny pro důchodce o kterých jsem se již 2x zmíňoval a snad co nevidět si ho budu moci pořídit pro sebe, své příbuzné a známe.

         Samozřejmostí jsou i certifikáty jež jsme obdrželi; můj spolu s pár fotkami - poslužte si: rubrika Fotogalérie.

Poděkování patří Jihočeské univerzitě České Budějovice; fe LEDAX, jakož i všem jež se o zdárný, kvalitní a příjemný průbeh zasloužili.

Na shledanou, 

příští rok!

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět