57/ Byli jsme před Rakouskem - budeme i po něm...

15.10.2010 06:37

   Toto okřídlené heslo národovců mělo svůj smysel než zanikla 1. ČSR + PR. Ale podívejte se na kontinuitu právního systému dnešní Rakouské republiky a postocialistický právní paskvil co mnozí naši zákonodárci vytváří teď! V Rakouské rebublice může platit Občanský zákoník (Oz) z půlky XIX. století; mohou již míti plně zdigitalizovanou Pozemkovou knihu... no, řekněte: dává to jistotu občanům této republiky? Co naproti tomu u nás soustavné změny, doplňky, přílepky, etc. dnešního našeho Parlamentu... . Mnohdy ... nevyjadřuji se pravým názvem. Na stránce Do roku 2010 bylo... ja vložena 1.mapa Rakousko - Uherské monarchie. Aby se pochopilo, jaké to Rakousko vlastně bylo!

   Dnes - zítra se půjde volit 1/3 Senátu. Uvědomí si vůbec občan ČR pohrdající využitím svého PRÁVA čeho se na sobě dopouští? Jakým právním paskvilům již snátoři za dobu existence této instituce zabránili? Držme jim palce ať zůstanou tací jací jsou : spravedliví. Já osobně budu OPĚT volit MUDr. Přemysla Sobotku. Je liberečák; znám ho osobně, pro důchodce udělal doposud co se dalo, senát pod jeho "velením" vzkvétá. Vrátíc se k Oz z XIX. věku, jež mohl platit do vzniku ČSSR, když komunisté poprvé plně prokázali neschopnost vytvářet zákony pro lid pospolitý, je nutno zabránit dalším tzv. modernizovaným, inovovaným, a pod. zákonům jež NEPLNÍ svůj účel.

   Jsa přesvědčen že opět Senát bude brzdou právním paskvilům neschopných populistů opakovaně upozorňuji na stránku v pravo:" Do roku 2010 bylo " a zamyslete se, prosím, až si na ní klikte, až půjdete a ja nepochybuji, že PŮJDEME všichni, VOLIT.

P.J.  Buvala

—————

Zpět