496. Dynastia KGB. Nemoskovská!

10.09.2013 09:23
Prevzatý článok zo stránok: www.kgbacikovia.websnadno.cz/ pre podporu všetkých BáčIKOV & BáčINIEK "Od Šumavy k Tatrám" ktorí nespia, nedriemu, nemeditujú nad nesmrteľnosťou chrústa. Pre všetkých dôchodcov, seniorova duševne vyspelých a aktivních!
Pavel Ján Buvala
KGB = 
Klub Generácie Báčikov

Pôvodne Klub Geriatrického Bratstva je internetový magazín pre  zvedavých seniorov za účelom udržiavania kontaktov v oblasti poučenia a zábavy prostredníctvom internetu.

***

Úvodná rozprávka   o zrode "internetovej dynastii seniorov"
"Kde bolo tam bolo"

našlo sa niekoľko povahou seberovných a zvedavých dôchodcov z rôznych kútov Slovenska     a Čiech, so záľubou v internetovej komunikácii o veciach vážnych, zaujímavých, ale aj so zmyslom pre recesiu a humor.
    Len dvoch z nich poznám osobne, ale podľa „reťazovej reakcie“ , že aj známi majú známych, každý s každým sme sa  stali veľmi dobrými virtuálnymi priateľmi vďaka Internetu,  aj keď sme sa osobne nestretli.

***

  Klub Generácie Báčikov  KGB

Tento "akronym" - ako známa skratka je dobrou upútavkou.  Prostredníctvom internetovej komunikácie beží medzi nami pestrá výmena informácií o všeličom; od filozofických úvah , cez veci vážne, až po vtipy a obrazové kuriozity.  Nežiadúca je len politická agitácia, a to  čo sa všeobecne považuje za porušovanie dobrých mravov. Vekové spektrum Báčikov a Báčiniek, ako sa medzi sebou nazývame je t.č. prevážne v kategórii osôb, ktoré vzhľadom na svoj vek, už môžu cestovať v MHD zadarmo, alebo s výraznou zľavou.  Pestrá je aj škála pôvodného spoločenského postavenia báčikov od remeselníka, až po univerzitného profesora. Spája nás však spoločná záľuba vo využívaní  internetu a vzájomnej komunikácie elektronickou poštou. Nezištná výmena poznatkov je celkom zadarmo. Aj pri nulovom finančnom obrate vykazujeme vysoký (nezdaniteľný) zisk v podobe pozitívneho myslenia nás a sympatizujúcich seniorov, ktorí nájdu niečo zaujímavé na našej WEB  stránke.
      Veci dostupné na stránke sú len zlomok z našej vzájomnej komunikácie.


Vítaný je každý, kto s dobrým úmyslom prichádza  so svojim písomným, alebo obrazovým príspevkom na našu stránku!

jednoducho, ako  prílohu na: e-mail  dedobelo@gmail.com 

 
 

 


ČO JE POZITÍVNE, ALEBO O ČOM PÍSAŤ
(Podnety prevzaté s lásk súhlasom šéfredaktora z prezentácie POZITÍVNYCH NOVÍN)
NÁPADY, ktorých cieľom je prospieť ľuďom.
INŠPIRÁCIE, ktoré slúžia k rozšíreniu poznania a vedomostí.
ODPORUČANIA  čohokoľvek užitočného, čo vás osobne nadchlo, čo považujete za pozoruhodné a čo sa vám páči natoľko, že to chcete odporúčať aj iným ľuďom.
ZAUJÍMAVOSTI z akéhokoľvek oboru ľudskej činnosti, prostredníctvom ktorých je možné čerpať nové poznatky.
SKÚSENOSTI, ktoré je možné získať len vlastnou životnou praxou, hľadaním nových ciest, poučením z omylov a nachádzaním správnych riešení.
OSOBNOSTI, ktoré osobne poznáte a o ktorých viete, že sú to ľudia svojim spôsobom jedineční, inšpiratívní, duševne bohatí, verejne angažovaní, neobyčajne zaujímaví, a aby boli objavení pre širokú verejnosť.
 
UVEREJNENIE vašich projektov, nápadov, ktoré už roky máte odložené v zásuvke, ale pritom viete, že ich nikdy nebudete môcť sami realizovať , a je vám ľúto nechať ich ležať ladom, pokiaľ by mohli slúžiť iným. Možno si niekto váš nápad prečíta a zrealizuje ho sám, alebo s vašou pomocou.
 
ZAUJÍMAVÉ ČLÁNKY a rozhovory, ktoré ste kedysi niekde publikovali a o ktorých si myslíte, že majú nestarnúcu hodnotu a že si zaslúžia zverejnenie v internetovej sieti prostredníctvom našej WEB stránky
POSTREHY ZO ŽIVOTA, ktoré dokážu človeka povzniesť nad každodenný kolobeh problémov a starostí a navodia mu dobrú náladu
OPTIMISTICKÉ  fejtony, poviedky, básničky, vtipy, a veselé príhody na ľubovoľnú tém
MÚDRE MYŠLIENKY, výroky, citáty a vyjadrenia každého druhu.
POPIS TOHO ČO SA PODARILO, čo malo úspech, čo ľudí zaujalo a pobavilo a čo ich naplnilo radosťou a spokojnosťou z dobre vykonaného diela
NEZABUDNUTEĽNÉ SPOMIENKY, ktoré sú natoľko zaujímavé, že si zaslúžia zverejnenie.
POCHVALY A OCENENIA všetkého, čo vás obohatilo, čo bolo nad rámec priemernosti, čo je naozaj výnimočné a nasledovania hodné.
INŠPIRÁCIE,  ktoré vedú k rozšíreniu poznania a vedomostí.
 

—————

Zpět