489. Kamil Vajnorský zomrel.

24.08.2013 18:57

Organizácia a JEJ ZAJKADAJúCI; DĹHOROčNý a ČESTNÝ PREDSEDA    K A M I L   V A J N O R S K ý  - už neexistujú inak ako v našich spomienkách.

       Presadzoval všetko moderné, pokrokové. Internet do všetkých ZO, ku VšETKýM DôCHODCOM VTO. Podarilo sa mu to? Taká krásna ídea? Posúďte sami. Viemale, že po vzore Krajskej rady Svazu důchodců Liberec, do teraz na Slovensku fachčí časopis Tretí vek - ako sme mali my. Viď napr.číslo z vlaňajška: jds.sk/wp-content/uploads/2012/12/TRV-4-2012-web.pdf . Čo zostalo v Čechách po uzurpovaní moci komunistami pod "rukavodstvěm" s.Ing. Oldřicha Pospíšila & comp? NIC. Kam sa podelo tých takmer 25.000 členov SDCR o.s.? "...To se nikdo nedoví - ty můj kvítku medoví..."

          MOHLI SME SI POMÁHAŤ A VZÁJIOMNE SA PODPOROVAŤ inak ako "po komunisticku". Ale to sa partajníckej squadre v Čechách nehodilo do krámu. Informujte sa naich  stránkach www.jds.sk/?page_id=13 . Tam najdete aj kompletné info o organicácii vo Vašom okrese.

Človek zomrel - DIELO ŽIJE!

Česť jeho pamiatke.

Pavel Ján Buvala

 

—————

Zpět