457. Dál, jen dál; ale jak?

22.03.2013 07:16

www.youtube.com/watch?v=nTTMbpx1jr8 www.youtube.com/watch?v=jjog4emiTXM

Šílená množina Češek a Čechů odmítala a ODMÍTÁ se doposud vzdělávat. Na Slovensku: jakbysmet´!! „Eď forma“, jak by zkonstatovala moje nebohá máma. „Vždyť jsme z jednoho hnízda vypadli“. Žel, díky různým TRUBKÁM komunistickým VYPALDLI! www.youtube.com/watch?v=HqrFfk_5OHA Co z toho zbylo: & .

Pouze my, lidé obyčejní, my jsme zůstali hrubě poznamenaní debilní ideologií jež udělá z lidí robůtky na vydělávání peněz pro jiné! Na věčnou paměť nechť zůstanou zachovány epizody:likvidace státu, kultury, rodin, vztahů, výroby a materiálních zdrojů.

Poslední sjezd ČSSD jasně prokázal hrubou neschopnost "vládnout" v krajích (leda NA krajích. To ano!!) natož ve státě. Oni a především ONY doposud nepochopily princip např. SOCÁLNÍHO PODNIKÁNÍ. Z toho zákonitě vyplývá (=>) parazitování MNOHÝCH zaměstnankyň ve VEDENÍ v Sociálních službách. Ex radí Libereckého kraje (vyučený sklář, ale BACALÁŘ…!) Petráček tvrdě posazoval USTAVNOST péče o důchodce, invalidy a malých dětí. TRUBKA. Vzdělání SKUTEČNÉ, nikoli papírové jim chybělo a chybí i např. primátorce Liberce a její nominantce v tzv. "centru" péče o důchodce, péči vyžadující. Jeno proto, že jim chybí vzdělání a sociální cítění. Především vzdělání a SOUSTAVNÉ vzdělávání se v oboru co je živí!! Do dneška asi neví, že: "Deinstitucionalizaci je proces změn umožňující lidem s postižením žijícím dosud v ústavu žít v běžných životních podmínkách za současného zlepšení kvality jejich života. Součástí je snaha umožnit lidem aktivně žít v běžné společnosti. Po „technické“ stránce jde o proces postupného zániku původního, ústavního prostředí a náhrada takovou formou bydlení, která je běžná pro ostatní populaci. Proces deinstitucionalizace má etické, organizační a ekonomické aspekty, které byly obsahem semináře v Ústí nad Labem."

Která persona tam a s i byla z libereckého kraje? Kolik z krajů trvale žebrajících o "dotace" od státu? Holt ž á d n á - standardně! Jinak by se absolutně nemohlo stát, že vedoucí úseku "DéPéEs-ky" vetře se do bytu občana bydlícího v ní pod záminkou sepsání smlouvy. Během rozmluvy s 3. osobou sice mlčí; však opakovaně bezohledně se rozeřvává na svého byť majícího zákazníka! Na moje VELITELSKÉ "upozornění", že na mne v mém bytě řvát nebude - odtušila: "JÁ JSEM ZVYKLÁ TAK JEDNAT SE STARÝMI LIDMI; ONI NESLYŠÍ!" Takže: já si mám od nějaké řekněme: "zigmundky" nechat na sebe řvát a ještě jí za to PLATI? TŮŮŮDLE!

Ony VYPLNILY za mne: www.czasp.cz/formulare/zadost_PS.pdf a chtěly abych to podepsal. Och, můj Bože můj - do čehos´to duši dal, pomyslel jsem si! Já opravdu neumím číst, ani psát; natož vyplňovat předtištěný formulář! NEPONÍŽILY mne; řádně jsem si ho přečetl, dovyplnil, volná místa PROŠKRTL, až PAK signoval! Vedoucí jednoho z mnoha úseku Centra sociální péče v Liberci se mi ZARUČILA, že obdržím Návrh Smlouvy o poskytování služeb pečovatelskou službou www.czasp.cz/index.html . Místo toho jsem od byť majícího POSKYTOVATELE obdržel vyplněný STEJNÝ formulář, jaký mne a moji choti byl před 11/2 rokem poskytovatelem předhozen k podpisu! Ta opovážlivost! Podstatné asi je: že je to na formuláři… (formalizovaném?) hlavně ale BAREVNÉM! O obsahu z textu si udělejte obraz sami; právní relevantnosti: k ověření třeba na Internetu. Tedy:

"NÁVRH SMLOUVY

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

číslo smlouvy: 17/2013/C3-PS

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají

Pan

Pavel Ján Buvala, nar. 12. 3. 1945,

bydliště Burianova 1071, 460 06 Liberec 6

(dále jen „uživatel“)

a

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace,

sídlo Krejčího 1172, 460 06 Liberec, IČ 65100654,

zastoupená Mgr. Lenkou Škodovou, ředitelkou organizace

(dále jen „poskytovatel“)

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tuto

smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby podle § 40 zákona

(dále jen „smlouva“)

I. Rozsah poskytování sociální služby

1. Po vzájemné dohodě mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby bude uživateli poskytována od 21. 3. 2013 dle ust. § 40 zákona pečovatelská služba v rozsahu úkonů dle následujících tabulek: "

           BOHAPUSTÝ FORMALIZMUS! Nic z toho, co se původně dojednalo ZDE není; hlavně finanční otázka. Kolikže za tu legraci budu NUCEN zaplatit!! Jejich ceník viz: www.czasp.cz/formulare/cenik_PS.pdf mluví za všechno. Např. 10´ dopomoci při oblékání - podle něho - by mne přišlo na: 18,66666666666667 Kč.

Tak bych mohl rozebírat bod po bodu. To již jsou po kontrole a poučeni (domnívám se) z MPSV!! Dokonce již mají i tzv. Etický kodex. Jeho formálnost si porovnejte sami: www.czasp.cz/formulare/eticky_kodex.pdf  se Standardy: www.sduchodci.cz/ombudsman-duchodcu/standardy-kvality-socialnich-sluzeb/ ; nebo přímo: www.mpsv.cz/cs/5963

Bída, ach bída vládne v zemích československých, když ve vedoucích funcích se vydávají takové "právně závazné" dokumenty. Co s tím? DOUČOVÁNÍ ale za vlastní nikoli státní, či dokonce evropské peníze! Parlament ale pro změnu opět udělal z nás TRUBKY, když chtějí zrušit S-karty. Je to jediný relevantní způsob, jak postihovat vycucávače peněz ze sociální péče státu.

Ale jak postihovat staré lidi ponižující PERSONY od dětí počínaje ale především ty, co mají o seniory pečovat. Beroucí za to dokonce nemalou mzdu! Jak postihovat nedovzdělané nositelky i akademických titulů a vydávající takovéto paskvily? Hlášení těm co to řídí, mají na to lidi a velice dobře zaplacené. Jinak bude platit: SKUTEK - UTEK´!!

Pavel Ján Buvala

 

—————

Zpět