45/ Ochladilo sa...

16.07.2010 04:22

Aspoň tu, na liberecku, po mojom návrate z Otčiny.  Myslím prvorade počasie. Lebo to bola príčina, čo ma vyhnala nazad, DOMOV, z môjho milovaného Východu. Tak som stihol "ibä" "Magdu": viz: www.vlaky.net/zeleznice/spravy/003603-Dobsinska-strela-pozvanka.asp; a  www.veterany.eu/?p=16270  a ďalej:

prijatie u p.vicežupana Prešovského kraja;

dostáť verbálny "vylágoš" od jednej súdružky eizebóňačky čo chcela sedieť na mojom mieste v prívešáku motorky do Bardejova; kde som ale stretol aj jej protiklad: NORMÁLNYCH ľudí nešaľenych!

Samozrejme Košice a Humenné sa neobišli. Veď sú to jednak železničné uzly a potom tam žijú dobrí ľudia; aj keď sa nájdu aj tam "národný hostia"... .

Navštíviť moje Tatry - skloniac  hlavu horko som zaplakal nad nemúdrou amerikanizáciou & komercionalizáciou už aj tak prírodou tvrdo vyskúšaných veľhôr - bývalej KRÁSY Slovače.

Vidieť Blavu a svojho priateľa Ondrika Doboša z www.majgemer.sk/  a prebrať s ním to, čo dôchodcovia nestíhajú po Skype; potešiť sa navzájom PRIMERANýM zdravím a spomenúť nášho báťu: Vojtu z www.kgbacikovia.websnadno.cz/ dozvediac sa, že už má zdravotné potiaže. Navšíviť som ho nestihol.

Nestihol som ani svojho "bratrnca" Števa Manicu žijúceho v ddadsstisovec.sk/?utm_source=azet.sk&utm_medium=kampan11 ; kamarátov, kolegov, spolužiakov a všetko to čo som chcel a POčASIE mňa  D O M O V  vyhnalo. Aj keď moje mašinôčky budu pre mňa - aj - do konca augusta lacno premávať.

Bohužiaľ nielen počasie sa ochladilo. Zdá sa mi, že aj v medziľudských vzťahoch sa sem-tam Grónsky ľadovec objavil. O tom ale pozdejšie a inde.

Zatiaľ vám všetkým : NáDHERNUšKAVIE DOVOLENKY, PRáZDNINY, VAKáCIE! Uživajte si pohody a lásky svojich blížnych kým ich okolo seba máte!

Pavel Ján Buvala.

—————

Zpět