448. Občanské právo => zákonílk!

28.02.2013 08:30

JUDr. Varvařovský v ČT: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-interview-ct24/213411058040227/

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. - ministr spravedlnosti ČR;a dále vizte:

"Vláda schválila velkou část doprovodné legislativy

Vláda na svém jednání dne 27.2.2013 schválila velkou část doprovodné legislativy, která navazuje na rekodifikaci soukromého práva. Konkrétně vláda schválila návrh nového zákona o zvláštních řízeních soudních, návrh novelizace občanského soudního řádu, návrh novelizace insolvenčního zákona a návrh doprovodného zákona. Všechny tyto zákony mají za cíl uvést v život nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém, které již byly schválené a mají být účinné od 1. 1. 2014.


Asi nejvýznamnější změnou v souvislosti s harmonizací procesních předpisů je rozdělení úpravy civilních soudních řízení do dvou samostatných zákonů, kdy občanský soudní řád bude nově upravovat pouze řízení sporná a zcela nový zákon o zvláštních řízeních soudních bude upravovat řízení nesporná a jiná zvláštní řízení, a to za subsidiárního použití občanského soudního řádu. Podle tohoto zákona se bude nově postupovat například v opatrovnických věcech, v řízení o pozůstalosti, ve věcech ochrany proti domácímu násilí či ve věcech péče soudu o nezletilé." V dalším, prosím na: obcanskyzakonik.justice.cz/cz/aktuality/48-vlada-schvalila-velkou-cast-doprovodne-legislativy.html .

Konečně ho máme V PLATNOSTI! Konečně je socialistický PASKVIL překonán. Soudcové, Juddové a jiní podobní socialističtí pudrové se budou muset NAUČIT co to je, ve své podstatě, o b č a n s k é právo!! Děkujíc KSČ jsem nesměl získat titul JUDr. jako moji předkové. Nevadí, právo mne zajím a baví. Tak teď, když mne "vyšachovali" z funkcí veřejných - do soukromí mi NAŠTĚSTÍ kafrat nemohou - dělám funkce soukromé. Třeba zrovna DŮCHODCOVSKÉHO OMBUDSMANA. Proto jsem si nastudoval již dávno Nového "občana"; koupil si knižní vydání a při setkání v plzeňské besedě dokonce nechal od jednoho ze svých internetových přátel a tvůrce této normy lidské podepsat. Proč by se to do konce roku 2013 nemohli naučit všichni, jež to ŽIVÍ? Nevím!

Zde je malá UKÁZKA z knihy jež má v pravém sloupci porovnání s textem současně platným. Je to takový problém se to naučit, ss.křečkové a jiní podobní?

Jde o to, naučit se, uvést do života konečně  a SKUTEČNÉ Občanské právo. Ještě nám zůstane k řešení Právo sociální; na to nezapomínejme a za to BOJUJME!

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět