436. Seminář - jeví se nutným všude.

29.01.2013 06:10

"Liga lidských práv, Pro bono aliance a Kancelář veřejného ochránce práv si Vás dovolují pozvat na seminář Právem proti diskriminaci
pondělí 28.ledna 2013 14:00 – 18:00 Olomouc v prostorách hotelu Flora, Krapkova 439/34

Témata:
• úvod do problematiky diskriminace a rovného zacházení v českém právu - definice základních konceptů: přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování
• právní prostředky ochrany před diskriminací
• přenos důkazního břemene ve sporech o diskriminaci
• případové studie

Lektoři:
Mgr. Jana Kvasnicová - ukončila studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity obhajobou diplomové práce na téma Přímá a nepřímá diskriminace žen v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Od července roku 2009 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv, v oddělení rovného zacházení pracuje od jeho vzniku v prosinci 2009 jako zástupkyně vedoucího. Podílí se na výuce předmětu Právní klinika diskriminace a rovné zacházení vyučovaného na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.
Mgr. Jiří Šamánek - absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Právníkem oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv je od 1. prosince 2009. V oddělení rovného zacházení se zabývá především problematikou Evropského práva, práva na rovné zacházení osob se zdravotním postižením a rovným přístupem k předškolnímu vzdělání.

Seminář je určený pro advokáty, advokátní koncipienty a pracovníky neziskových organizací. Účast na semináři je bezplatná.

Bližší informace poskytne Mgr. Vítězslav Dohnal, e-mail vdohnal@probonoaliance.cz, tel.:  776 834 534 .  Registrujte se elektronicky na adrese vdohnal@probonoaliance.cz .
Podpora:
Podpořeno z Programu Švýcarsko-České spolupráce
Seminář se koná rovněž s podporou Kanceláře veřejného ochránce práv a České advokátní komory
Seminář pořádají:  Pro bono aliance; Liga lidských práv"

No řekněte sami: mohl jsem to odmítnout? ANI OMYLEM; jak by zaječel s. Oldřich Pospíšil ze Svazu důchodců. také se mi to vyplatilo a mohl jsem přijmout HAFFO podnětů do další bohulibé práce. Tak jsem se po peripetiích dostal do hotelu Flora v Olomouci. Že jsem usnul a do rána spal jako zabitý ani nemluvím. O hotelu se nerozepisuji - račte na jeho stránky. Podstatné je, že mi nic nechybělo.

Vlastní průběh - něco excelentního - a že jsem jích něco zažil ve svém životě. Účastníků - tak akorát, aby nebyla místnost přeplněna, aby bylo místo na dělání si poznámek do materiálů, které byly rozdány před vlastním zahájením. Díky pochopení p. Dohnala jsem se mohl účastnit i části týkající se olomouckého kraje. Šest hodin v kuse na semenci - mohu Vám říci, že to byl pořádný záběr na mne. Na moje svaly a klouby. Ještěže dostatek občerstvení a především POCHOPENÍ kolegů a kolegyň, jež mne "obsloužily" udržoval šedou kůru mozkovou v potřebných otáčkách. Až do konce; ale STÁLO TO ZA TO!

Moje poděkování patří především organizátorům. Ale také lektorům a kolektivu účastníků a spolupracovníků při workshopu. Otázka diskriminace a rovného zacházení v českém právu je tak žhavá! Potřebnost jejího objasňování TAK N U T N Á!

Pavel Ján Buvala


 

—————

Zpět