39/ Pozdě, ale PŘECE!

19.06.2010 03:55

              Před chvílí domluvila na ČRo 2 PRAZE nějaká pí. doktorová z MORAVY své skušenosti s vykradením bytu. teď již má namontovaný řetízek; ptá se Kdo tam, po zazvonění dveřního zvonku. Obrazy a cennosti - v čudu; ale PTÁ SE! Pozdě, ale přece!

             Oklikou, přes svou kolegyni z Krajské rady Liberec SDCR.o.s., se ke mne dostal dotaz na několk adres s poznámkou : pomozte, neznám adresu, nemám kontakt. Chci se tím či onou hodnou a obětavou osobou POTKAT.  Pozdě, ale přece. 

            Co nevidět setká se Ústřední rada SDCR na  p o s l e d n í m  jednání v tomto pololetí; bude snad projednávání Věcí k věci a skončilo již plkání o věcech plus quam pqrfectum; Ing. Oldřich Pospíšil  s n a d  dostal rozum. Pozdě, ale přece... . 

           Tak to již chodí v krajích československopodkarpatskoruskych! Ne, to NENÍ překlep! Ne to není chyba pravopisní. To je jen dovolený povzdech, neboť ani v době Internetu se nenazbírají potřebné informace, neboť mnozí tvrdí:"... ja PC nepotřebuji; na to mám lidi; přežil (a) jsem dosud - budu žít tak dál." Od Jasini / Chustu až do Aše převládají takové názory, teze - projev to pohodlnosti! Překonat pohodlnost důchodcovskou! Aby tomu tak mohlo být, aby se eliminovalo konstatování "POZDĚ..." přikročila Výkonná rada SPPR Praha a její odbočky k postupnému výcviku zájemců na PC v přidělených prostorech k vytvoření podmínek pro VÝCVIK na PC. První echo viz: www.podkarpatskarus.cz/Casopis/Texty_PDF/casopis_2_2010.pdf .

Tak se vytváří, byť v "neziskovce"  ale PŘECE něco jako Paměť lidu pospolitého!! Poděkování za inciatívu a dosud odvedenou práci patří především P.T. Březinové; Pilátové; Kopeckému.

Na Krahulích bude 3.+4.VII. 1. potkání se důchodců, penzistů, s mladou generací u PC & živánky. Nesporně: DOJDE k inkluzi! Pozdě - ne(?) ALE : PŘECE! To jsou aktivity využití vzdělání získaného v rámci Univerzity 3.věku pro kolegy a nejenom žití, bytí, čekání na smrt v různých "domovech" postsocialistických !

Pouze uplatnění vzdělání v životě člověka povýši ho nad živočícha; byť by byl již penzista, senior. Nemám snad pravdu?

—————

Zpět