385. Ďalší priestor pre sebävzdelávanie sa v Liberci

29.08.2012 04:32

 Včera, dňa 28. augusta 2012, otvorila pí. Ing. Lýdia Vajnerová - takto kandidujúca na post hejtmanky kraja Liberec - súčastná jeho 1. vicehejmanka a neúnavná propagátorka celoživotného vzdelávania, ďalšie priestory v . Viď: www.kraj-lbc.cz//id:166358 .

Že Vy ste o IQ parku v Liberci ešte nepočuli? Nech sa páči - zoznámte sa: www.iqpark.cz/cs/ ! => je nadbytočné čokoľvek ďajej písať. Treba ísť a vidieť čo ste ečte nevideli; ako sa dajú vzdelávať VŠETKY DETI SVOJICH RODIČOV!! Bez ohľadu na vek, prosím!

Celoživotnému vzdelávaniu sa venuje veľmi intenzívne a dĺhodobo. Pokiaľ moja povedomosť siaha, tak to bolo pred - skoro desiatimi rokmi - keď Zväz dôchodcov o.s. v Liberci (libereckom kraji) - začal vznikať a ja som bol jeho prvým predsedo ZO. To ja som poznal jej činnosť a aktivity už v Nadácii  Škola hrou. Viď: www.nsh.cz/ , kde som bol pozvaný "k podaniu vysvetlenia". Dozvedeli sa o mne, že kolportujem noviny Dobu seniorov a tak že získavam prostriedky pre činnosť základnej organizácie "svojich" dôchodcov. No - nič,povedal som si, treba PODAŤ VYSVETLENIE! Tak som "chytil pod krídlo" svojho 1.sponzora Mgr. Filipa Čálka a hajdy PODAŤ VYSVETLENIE! Potom už roky, každú stredu sme bývali jej hosťami spolu s tridsiatkou ďalších pre ľudí bezplatne sa angažujúcich a vzdelanie podporujúcich ľudí. Až po jej zvolení za 1. vicehejtmanku v Liberci sme museli so stretávkami každú 1. stredu v mesiaci prestať. NESTíHALA TO!! Aj spať sa musí - konštatovali sme všetci.

Pár dní, pred svojim infartom, (to ako ešte predseda Krajskej rady SDCRo.s.) som bol osobne svedkom je priamej angažovanosti sa za znovuobnovenie družby kraja Liberec s VUC-kou Prešov. Za rozšírenie vzájimnej spolupráce na všetkých možných poliach ľudskej činnosti sa neprestala angažovať doposiaľ.

Nemôžem nespomenúť jej osobnú zainteresovanosť v rozširovaní Pozitívnych novin. Letáky vydané vlastným nákladom majiteľa a šéfredaktora Pavla Loužeckého boli a asi sú ešte aj po budove hejtmanstva v Liberci. Vy ste ešte Pozitívne noviny nečítali? Ale veď vychádzajú denne : www.pozitivni-noviny.cz/cz/  hoci Pavel je po úraze v posteli a ja po infarkte "ťapkám" okolo domu aj - do Stakčína. Snáď sa "rozkývem" s Božou pomocou aj do normálnosti v chôdzi.

Stála pri vzniku Dôchodcovského ombudsmana a táto jej angažovanosť jej vydržala doteraz, čo je v príkrom protiklade so "slibotechnou" Stanislavom Eichlerom čo - ROVNAKO ako jeho slavná partaj ČSSD, furt všetko iba sľubuje a nič nesplní. Sľubom neurazí, je asi ich heslo. Je síce hejtmanom aj môjho kraja, a študentom, ale aby dokázal zo stredoškoláka za necelé 4 roky VYšTUDOVAŤ na magistra a nielen nositeľa titulu - no, záver nechávám na Vás aké sú asi jeho, a jeho súkmeňovcov, "hlboké a trvalé" znalosti.

Takže: poprajme jej veľmi veľa úspechov pri jesennej voľbe za HEJTMANKU kraja L I B E R E C ! Nielen za iné robotu drieť, Ing. VAJNEROVÁ; aj vládnuť sa patrí s vedomosťami a praxou priamo!! Predovšetkým s jej vlastnou EMPATIOU A ENTUZIAZMOM pri pomoci vo vzdelávaní iných! Držme jej palce!

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět