380. Pionýr - brání mír ... .

17.08.2012 02:07

Pamatujete:www.youtube.com/watch?v=aiku1glYGK4&feature=related ? Vzpomínáte na spartakiády?  Např.www.youtube.com/watch?v=KCK1wpg8ao8&feature=related . Před pár dny se mi dostala do ruky Pozvánka na ještě letošní akce Košické dětské historické železnice. Evokuje to ve mne spoustu vzpomínek z dob školní docházky základní, střední i vysoké. Byť za nás se akademické tituly nerozdávaly na potkání a za pár šmrdlíků - jako dnes - máme vzpomínky hezoučké. Vy snad ne?

Obzvláště: je-li u toho ještě moje velká láska - mašinky. Na druhém místě je PRÁVO. Především právo SOCIÁLNÍ. To je to, které je mnohdy popelkou na úřadech v ČR. Osoby, jež pobírají mzdu a sedí na řídících funkcích, kde by to mělo být alfou i omegou jejich činnosti. Bohužel mnohdy je opak pravdou. Tak nám nezbývá než sebeobrana za dodržování VŠECH ZÁKONŮ pro všechny! Bez ohledu na etnický či jiný původ; partajní či konfesní příslušnost! S tím velice úzce souvisí VZDĚLÁVÁNÍ SE. Ano, i v našem, důchodovém věku, je bezpodmínečně nutné se VZDĚLÁVAT. Trénovat mozek, aby nezakrněl, aby se stačilo současnému životu co do všeobecného rozhledu. Za irelevantní považuji posedávání a "důležité" hospodské politikaření.

Za ještě horší považuji křivení páteře dětí různým protekcionářstvím za jediným cílem: aby potomek měl co nejlepší známky; aby sousedka odvedle prskala závistí. Nikoli aby měl co nevíce relevantních znalostí - když již dře kalhoty ve škole. Ne! Nýbrž aby měl co nejlepší známky; toť trapné!

Stejně trapný je celý ten cirkus kolem tzv. státních maturit. Každý máme přece jiné IQ. Každý máme vlohy a předpoklady na něco jiného. To jenom komunistické trubky si myslely, že vše může být jednotné; že všichni jsme si rovní. Ale stejně: někteří si byli ROVNĚJŠÍ! Takhle to je od počátku světa a asi do jeho konce. Někdo je zručnější manuelně, jiný intelektuálně. Jednak - jak znám-je to v genech, ale také v píli, snaze po získání toho či onoho. V neposlední řadě i tradicí a výchově v rodině. V rodině ÚPLNÉ, kde je element jak mužský, tak ženský. Jednopohlavní soužití dvoch jedinců NEMŮŽE být nikdy rodinou! To navíc ještě chtějí brát si děti do adopce...hrůza!

"Naší povinností je vše dobré co jsme po stářích zdědili zachovat a R O Z M N O Ž I T!! Pamatujete na tyto slova Zápotondy?

P. J. Buvala

—————

Zpět