372. Som na nultom kilomeri!

06.08.2012 08:01

Pošťastilo sa mi včera vidieť NULTÝ kilometer strej rakúsko-uhorskej poštovej cesty Štúrovo - Budapešť. Šiahnúť si naň by som prial každému z vás, milí mojí čitatelia.Tak som sa rozclivel až som si zanotoval: www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=U0dQAdZ4Las&NR=1 . To pochopí každý milovník ciest, putovaní, turismu. Bez ohľadu na vek, sociálne, partajné či konfesné postavenie. Dýchla na mňa minulosť.

Zdvorilosť; úcta k svojmu postaveniu, povolaniu; uvedomovanie si dôležitosti štátnej služby. SLUžBY a nie zamestnania!! LEBO AKO VšETCI DOBRE VIEME: služobník - slúži a berie za to odmenu. ZAMESTNANEC - dochádza do zamestnania, za to berie mzdu; dakedy aj prácu nejakú urobí. Preto aj SLUžBA postiliónov, pozdejšie železničiarov, bola a je pod štátnou penziou. Preto - ako služobníci - dostávali aj deputátne odmeny. Preto mnohí dnešní ZAMESTNANCI železníc (ľahostajné, ktorej spoločnosti a ktorého štátu) by nemali mať nárok na režijky; uniformy; nárok na penziu!! Veď NESLúžIA, ale dochádzajú do zamestnania!!

Toto všetko a ešte oveľa viac dýchlo na mňa na tomto NULTOM kulometri starej poštovej cesty; obďaleč rekonštruujúceho sa železničného koridoru Budapešť - Štúrovo - Bratislava - Praha - Balt... . Nad prístavom lodným; v kľudnom - pohodu dávajúcom prostredí dvora, kde sa tento kameň nachádza.

P.J  Buvala

—————

Zpět