370. Krádeže státem se opakují

03.08.2012 05:21

Včera dne 2. srpna 201 jsem obdržel dopis, REKOMANDO, z ciziny. Ze Slovenska. Předmětem těchto písemností je VYVLASTNĚNÍ MÉHO MAJETKU A MAJETKU MÝCH PŘEDKŮ pro potřeby různých nefachčenků, v tzv. "veřejném zájmu". Ale: www.youtube.com/watch?v=FPzeVrbij8I&feature=g-vrec ; neboť zvát člověka po infarktu na jednání do Banské Bystrice k vůli necelých 20 € je, domnívám se, komunistická zhovadilost!! Toto je výsledek slovenského "hospodaření" po svém a na svém: UKRÁST jinému jeho dědictví po předcích a přidělit to svým stranickým nominantům. Je to stejné, jako komunisté, jež si sice vydali a přijali zákon o odškodnění Čechoslováků ze zabrané Podkarpatské Rusi a těch co přišli se Svobodou a přes Karpaty za cenu vlastních obětí (byli připraveni položit i životy) osvobodit SVOU ČSR spod hitlerovské holínky; ale od roku 1945 dosud jim nedali NIC! DOKONCE ANI SLÍBENÉ MAJETKY PO SUDEŤÁCÍCH. Doposud nedostali ani halíř!

Více než 48 lidí z celé bývalé ČSR Ing. Mylbachrová v době největší intenzity zemědělských prací a dovolených s prázdninami ZVE k sobě do Banské Bystrice "na bešpechung", jak by řekl Josef Švejk! Za to bych měl já i jeden každý obdržet 0,31€ za "dočasný zábor". Ale od kdy? Krátce řečeno: písemnosti mne doručené jsou pro mne IRELEVANTNÍ! To z hlediska věcného, právního ale především LIDSKÉHO! Mám za to, že na starých lidech se jak Krajský staveb. úřad a také Slovenská správa cest. obé v Banské Bystrici, je opět pácháno bezpráví. Jako na těch co nám vybojovali v r.1945 dnešní svobodu.

Opět, jako na těch co třeba - a opět na Slovensku, v teritoriu BB, dosud Železnice nevyplatily ani halíř potažmo cent za půdu a majetky zabrané pod tratě z Tisovce do Rožňavy. Holt: " U NÁS NA SLOVENSKU JE STÁLE TAK: čo je Tvoje je aj NAŠE; si penzista - čuš!" "Štát, spoločnosť potrebuje" a my úředníci, se chceme přiživit též. Lhostejno jak!

Teď stojím před problémem: mám utratit, zahodit dovolenou a různé plánované schůzky a jet poslouchat postkomunistické KfC ( Kecyfklecy) když navíc jsem nebyl pozván de jura? Pouze mi byla doručena nějaká písemnost, které se může vykládat různě. Takhle to chodí v Liberci, kde Bc, neb Mgr. z radnice neumí napsat ani Smlouvu pro sociálně potřebného klienta; stejně v Banské Bystrici - kde Ing. a přednostka úřadu neumí napsat ani obyčejný spis. Kde jsou zákony, kde je právo na obou březích Moravy? Kam se poděli lidí a zbyli pouhé úřednice nic neznajíce, všeho chtíce, do všeho kafrajíce?

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět