362. A já sám, vždycky NE sám!!

20.07.2012 06:21

"Tak jsem tady s tím vápnem…“ jsou slova pronášena p. Škutinou při jeho návštěvě p. Wericha. S písničkou a dobrou náladou DO DÍLA velím já! www.youtube.com/watch?v=y3xu8nzhAtk . Hlavně, když "náš soudruh Inženýr" t. č. MPSV se projevil jako nejštědřejší podplatitel  svých úředníků. Tak se, spolu s Britskými listy, ptám: www.blisty.cz/art/64196.html .

Vyslal jsem SOS v únoru 2012. Občan Ing. prokázal, že je ON a JEHO MPSV king. Dobře, domníváte se ale, vedoucí úřednice magistrátu města Liberec & úředníci placeni MPSV něco pro mne udělají? HA, HA, HA!!! Drábek se svými dračicemi plně prokázal, že Buvala - no, ať chcípne. On a jeho nohsledi snažíce si zasloužit svůj mrzký peníz - zradili pravdu, lidství, člověčenství. Ale mne zůstal Pán Bůh a Jeho pomoc. Byť jsem jenom člověk se všemi chybami a svou nedokonalostí. Po dobu co trpím pod kutou otrokářek z www.czasp.cz/kontakty.html je poskytována síla k žití, bytí a ke vzdoru. Mám za povinnost pomáhat DOBROVOLNĚ všem vám, co se na mne obracíte. NEČEKEJTE, že já za Vás - jednoho/každého - všechno extra vyřeším. Až takovou moc nemám!!

Když nestačí jeden úřad, nestačí stát, musí nastoupit OBČAN; OBČANSKÁ SPOLEČNOST; LIDÉ ti, co lidmi a tradici středoeropskokřesťanské věrní zůstali! Partaje zklamaly; tzv. NNO=> Nestátní Neziskové Organizace - změnily se v dojnou krávu mléko nemající => krev dojící; lidem NEPOMÁHAJÍCÍ!! ČSSD a její Neználkové udělali ze sociálního podnikání SVOJÍ VEJVAROVNU!! Poslechněte jejich KfC (kecyfklecy). Modří ptáci ustrnuli ve vývoji - nedospěli; veverky zas´ odskočili. Takže. Člověče pomoz si jak umíš; Pán tobě pomůže.

Rozpracovávám novou svépomoc na základě PRÁVA. Je mi jedno, zda budeme v Aši/ Vysokém Mýtě či Vysokých Tatrách / Stakčíne. Dopravíme se k sobě; pomoc si přivezeme! T. z. Začátek byl ve zveřejňování Standardů kvality sociálních služeb. To nastal PLÁČ & SKŘÍPĚNÍ ZUBŮ u slepic!! Proto pokračuji:

 

10. Profesní rozvoj zaměstnanců


Kritérium
a) Poskytovatel má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace; podle tohoto postupu poskytovatel postupuje;
b) Poskytovatel má písemně zpracován program dalšího vzdělávání zaměstnanců; podle tohoto programu poskytovatel postupuje;
c) Poskytovatel má písemně zpracován systém výměny informací mezi zaměstnanci o poskytované sociální službě; podle tohoto systému poskytovatel postupuje;
d) Poskytovatel má písemně zpracován systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců; podle tohoto systému poskytovatel postupuje;
e) Poskytovatel zajišťuje pro zaměstnance, kteří vykonávají přímou práci s osobami, kterým je poskytována sociální služba, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka.
Plnění kritérií uvedených v písmenech c) a d) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance; kritéria uvedená v písmenech a) a b) se na tohoto poskytovatele vztahují přiměřeně.
 

11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby

Kritérium: Poskytovatel určuje místo a dobu poskytování sociální služby podle druhu sociální služby, okruhu osob, kterým je poskytována, a podle jejich potřeb.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Jak pak pí. úřednice - bude prskat dál??

Pavel Ján Buvala
 

 

 

—————

Zpět