364. To není sen - to je vlak!

26.07.2012 04:30

To, co předvádí Radim Jančura s Jirkou Schmidtem - no, to není sen, nýbrž reální vlak pro lidi z teď již bývalého, Československa na kolejích, kde dávali Žaludovo vlci dobrou noc a porevoluční lišky zůstavši po ČSD dobré jitro! To je RegioJet: www.regiojet.cz/cs/ & www.regiojet.sk/s/.

Toto je interiér vagónu co mne čeká abych se v něm svezl, abych opakovaně PROVĚŘIL služby této společnosti "smrdící" nádherným českým podnikatelským fištrónem. To, že RegioJet na trase OV-PA je plně funkční a 100% splňující mne vlastní potřeby moje a mého těla, včetně DUCHA TVOŘIVÉHO jsem prověřil při svém návratu z akce: www.vlaky.net/zeleznice/spravy/4500-Zo-Zvolena-do-Siah-s-T-4660253-na-8-narodeniny-VLAKYNET/ . Příští týden jsem si naplánoval projížďku z Komárna do "blavy & zurück" abych věděl jak to Slováci provozují. Když již v Čechách je tlačí ke zdi - no: Slováci jsou asi rozumnější! TAKOVÉHO PARTNERA si přidrží, "substrát" na koleje vrátí!! Asi.

TOTO prý již jezdí z Prahy do Žiliny a zpět! Kdo nevěří - ať tam běží, na místě si prověří! PROVEDU - řekl by bývalý radista od tankistů z Plzně svému NÁČELNÍKOVI, když ho po návratu z Popradu odeslal převzít polo četu a ujmout se funkce. Tak teď já jsem si zavelel a jdu si tu krásu a komfort prověřit! Povede se mi? Budete mi držet palce? www.youtube.com/watch?v=lWVGBw6BBXg .

Zdroj: Deník.cz:www.denik.cz/ekonomika/na-koleje-vyjizdi-prvni-internetova-kavarna-20120719.html

<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Závěr Standardů.

Co mám udělat s úředníky, co nechápou, že špína se mýt musí; že blbost ani úřednická do nebe nekvete; že když někdo neumí AŤ SE UČÍ - třeba od nás dědků a bab!!

12. Informovanost o poskytované sociální službě

Kritérium: Poskytovatel má zpracován soubor informací o poskytované sociální službě, a to ve formě srozumitelné okruhu osob, kterým je služba určena.
--------------------------------------------------------------------------------

13. Prostředí a podmínky

Kritérium:
a)Poskytovatel zajišťuje materiální, technické a hygienické podmínky přiměřené druhu poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu osob a individuálně určeným potřebám osob;
b) Poskytovatel poskytuje pobytové nebo ambulantní sociální služby v takovém prostředí, které je důstojné a odpovídá okruhu osob a jejich individuálně určeným potřebám.
Plnění kritéria uvedeného v písmenu b) se nehodnotí u poskytovatele, který neposkytuje sociální služby v zařízení sociálních služeb.
--------------------------------------------------------------------------------

14. Nouzové a havarijní situace

Kritérium:
a) Poskytovatel má písemně definovány nouzové a havarijní situace, které mohou nastat v souvislosti s poskytováním sociální služby, a postup při jejich řešení;
b) Poskytovatel prokazatelně seznámí zaměstnance a osoby, kterým poskytuje sociální službu, s postupem při nouzových a havarijních situacích a vytváří podmínky, aby zaměstnanci a osoby byli schopni stanovené postupy použít;
c) Poskytovatel vede dokumentaci o průběhu a řešení nouzových a havarijních situací.
Plnění kritéria uvedeného v písmenu b) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance.
15. Zvyšování kvality sociální služby
a) Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob;
b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;
c) Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované sociální služby také zaměstnance a další zainteresované fyzické a právnické osoby;
Plnění kritéria uvedeného v písmenu b) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance.


15. Zvyšování kvality sociální služby


a) Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob;
b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;
c) Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované sociální služby také zaměstnance a další zainteresované fyzické a právnické osoby;

A to je celé. Jde P O U Z E o to, aby to sebestředné úřednice a tzv. ředitelky a jiné -ky na své klienty a chovance plně přenesly, aby je úředníci MPSV nekryli. Ale o tom až příště.

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět