363. Úředníci MPSV - tvůrci BEZDOMOVCŮ!

23.07.2012 07:13

Za dobu, co dělám důchodcovského ombudsmana, jsem se setkal s lecčíms´. Ono to - co nevidět - budou T Ř I roky. Ach, jak ten čas letí!! Ale s tím, aby NĚJAKÝ - prý úřad PRÁCE vyráběl bezdomovce - s tím jsem se dosud nesetkával tak často. Letos - hrůza! Marně jsem hledal zákon, či zákonný předpis, jež by NAŘIZOVAL, že člověk jež se ocitl NE VLASTNÍ VINOU bez finančních prostředků a bydlí ve vlastním domě, je stár - tento má prodat, že na pomoc od státu, PRÝ, nemá nárok. www.youtube.com/watch?v=SFwE9C_05HE Jak ona pí. učka v této školce a říkance ... . Tak si nás "ponížené prosebníky" NEKOFOLÁCKÉ pleti představují úřednice na některých úřadech práce. NEBOŤ: kolikráte za život se může jeden a tentýž dům prodat, aby člověk mohl žít z peněz získaných z prodeje SVÉ nemovitosti? Položte tuto otázku oné nominantce jež tyje z daní i vašich potomků, jež vytváří hodnoty. Ona vám za svou mzdu na Úřadu práce nedovede najít práci? AŤ TO Ing. Drábek přejmenuje na Úřad tvorby BEZDOMOVCŮ!! Navrhněte to, na UP Domažlice, Nymburk, Liberec, etc kde jsou takovéto "obíračky NEZASLOŽENÝCH mezd".
Mám zpoždění s červnovou a pololetní statistikou. "Flákal jsem se" po východě: Stakčín, Humenné, Medzilaborce, jak známo. Potkal jsem tam LIDI; rád se tam pochopitelně budu vracet. Bohužel mi "zastavila" se "práce“. Omlouvám se Vám, milí mojí čtenáři - ale jsou dovolené a PRÁZDNINY. Holt jsem si dovoloval. I já.
Štěkající psi a feny se ozvaly! Nevoní jim zveřejněné Standardy. Takže posledních pár zbývajíc ještě dne a příště to dokončím.
 

12. Informovanost o poskytované sociální službě


Kritérium: Poskytovatel má zpracován soubor informací o poskytované sociální službě, a to ve formě srozumitelné okruhu osob, kterým je služba určena.
--------------------------------------------------------------------------------
13. Prostředí a podmínky
 

Kritérium:
a)Poskytovatel zajišťuje materiální, technické a hygienické podmínky přiměřené druhu poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu osob a individuálně určeným potřebám osob;
b) Poskytovatel poskytuje pobytové nebo ambulantní sociální služby v takovém prostředí, které je důstojné a odpovídá okruhu osob a jejich individuálně určeným potřebám.
Plnění kritéria uvedeného v písmenu b) se nehodnotí u poskytovatele, který neposkytuje sociální služby v zařízení sociálních služeb.
--------------------------------------------------------------------------------
 

 

—————

Zpět